Criterii de selecție

 • Persoană organizată, responsabilă, inteligenta;
 • Abilitati de comunicare si cooperare;
 • Abilitatea de comunicare in limba engleza, scris si vorbit;
 • Competente TIC;
 • Creativitate.

Atribuții

 • Realizarea corespondentei si comunicarii in limba engleza;
 • Organizare de evenimente de formare;
 • Activitati specifice de management;
 • Activitati administrative;
 • Activiati de vizibilitate si marketing

Oferta noastră

 • Mediu de lucru stimulant și interactiv, bazat pe valori europene;
 • Atmosferă de lucru caldă, bazată pe respect și profesionalism, propice dezvoltării personale;
 • Posibilitatea de a participa în proiectele internaționale (inclusiv training-uri, seminarii, vizite de studiu) ale organizației;
 • Posibilitatea de a participa la sesiuni de formare naționale și internaționale.

CV-urile se transmit la adresa de email educenternational@gmail.com, până la data de 05.04.2022.