Criterii de selecție

 • Cunoștințe avansate de limba engleză;
 • Competențe digitale;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Experiență în formare și în domeniul educației non-formale;
 • Persoană preocupată de dezvoltarea personală și profesională;
 • Persoana entuziastă, caldă, calmă, inteligentă;
 • Abilități organizatorice;
 • Abilități de comunicare și cooperare.

Atribuții

 • Elaborează şi dezvoltă curricula pentru programul de formare/învățare;
 • Pregăteşte, implementează şi evaluează sesiunile de formare/învățare potrivit calendarului;
 • Integrează și utilizează metode și instrumente de educație non-formală, precum și instrumente TIC;
 • Colaborează cu toţi actorii implicaţi în dezvoltarea programelor  (echipa de proiect/parteneri);
 • Asigură vizibilitatea activităților de formare/învățare;
 • Realizează raportul de implementare și evaluare.

Selecție

CV-urile se transmit prin e-mail la adresa: internationaleducenter.org@gmail.com, până la data de 16.04.2021. Vă rugăm să precizați în e-mail disponibilitatea pentru: 

 1. Angajare
 2. Colaborare
 3. Oricare dintre cele două

CV-ul va conține în mod obligatoriu experiența candidatului cu privire la diverse activități de formare/învățare.