Criterii de selecție

 • Persoană calificată, absolventă a Liceului pedagogic sau a Facultății de Psihologie și științele educației constituie un avantaj;
 • Persoană caldă, creativă, blanda, dinamică cu pasiune pentru cariera didactică;
 • Experiență de predare în regim simultan constituie un atuu.

Responsabilități

 • Derularea activităților de predare/învățare/evaluare în cadrul Programului de After School;
 • Asigură planificarea programelor de învățare;
 • Stabilește scopurile și obiectivele activităților și / sau prezentărilor, precum și metodele de predare;
 • Susține efectiv copiii în realizarea temelor;
 • Realizează feedback /evaluare copii și întocmeste rapoarte de activitate;
 • Participă la întalniri de informare cu părinții copiilor;
 • Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul programului de After School și face propuneri de dezvoltare.

Oferta noastră

 • Mediu de lucru stimulant și interactiv, bazat pe valori europene;
 • Atmosferă de lucru caldă, bazată pe respect și profesionalism, propice dezvoltării personale;
 • Posibilitatea de a participa în proiectele internaționale (inclusiv training-uri, seminarii, vizite de studiu) ale organizației;
 • Posibilitatea de a participa la sesiuni de formare naționale și internaționale.

CV-urile se transmit prin email: educenternational@gmail.com până pe data de 10 septembrie 2021.