În perioada 5-11 Mai 2019, 1 formator CECIS a participat la cursului internațional de formare Aplicarea metodelor de lucru non-formale în educația adulților, în cadrul proiectului “Line-up with the future”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Proiecte de mobilitate a personalului activ în educația adulților. Cursul s-a desfășurat în Bologna, Italia și a vizat:

  • Dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a diferențelor dintre învățarea formală, nonformală și informală, precum și principiile de bază ale educației nonformale;
  • Tendințele de integrare a metodelor de lucru non-formale pe căile de educație formală;
  • Activități concrete nonformale, metode de lucru și instrumente transferabile în practică;
  • Schimbul de bune practici și  experiențe cu formatori din alte țări europene din toată Europa.

Principalele teme și activități abordate în cadrul cursului s-au referit la:

  • Compararea educației formale și nonformale
  • Practicarea, proiectarea și implementarea de activități și instrumente nonformale
  • Concepte și principii de bază despre educația non-formală
  • Motivația, participarea și creativitatea cursanților prin activități de învățare nonformală, informală și experiențială
  • Cele mai bune practici și orientări privind evaluarea și validarea învățării nonformale și informale

Pentru formatorul CECIS, rezultatele de învățare ale cursului au constat în dobândirea de cunoștințe despre modalități de a transpune informații teoretice în contextul educației non formale, noi tipuri de activități învățate ce pot fi adaptate și utilizate în activitatea profesională de la CECIS, nu doar în lucrul cu adulţii dar și la Clubul de limba engleză pentru copii și tineri, interacțiunea cu ceilalți formatori și schimbul de idei pe diferite teme legate de curs dar și din afara cursului, o experiență multiculturală și o mai bună înțelegere a diversității europene.