TITLUL CURSULUI

Brâncuşi, esenţa zborului

TEMATICA CURSULUI

 • Educaţia artistică
 • Patrimoniul cultural
 • Deontologie
 • Religii
 • Filozofie
 • Geografie
 • Istorie şi științe sociale

 

LIMBA DE PREDARE

LIMBA PRINCIPALĂ

Limba Engleză

VERSIUNEA LINGVISTICĂ ÎN CARE VOR FI FURNIZATE MATERIALELE

Limba Engleză

 

GRUPURILE ŢINTĂ

 • Profesori (învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, cu nevoi speciale)
 • Formatori de cadre didactice
 • Guvern şi factori decizionali
 • Proaspeţi absolvenţi/studenţi
 • Lucrători de tineret
 • Furnizori ai educaţiei adulţilor
 • Altele, respectiv: iubitori ai patrimoniului cultural şi membri ai ONG-urilor

 

Descrierea cursului

ÎN LIMBA FORMĂRII: (EN)

Pregătirea

În faza de pregătire, participanţii vor primi programul şi o listă cu sugestii cu material de citit şi site-uri de cercetare asupra capodoperelor lui Constantin Brâncuşi şi atracţiilor României.

Participanţii vor fi rugaţi să se axeze pe un artist din ţara lor şi să exploreze demersul artistic şi metodele folosite ţinând cont de context, istorie, etc.

De asemenea, vor fi rugaţi să aducă materiale cu privire la cultura şi arta ţării din care provin pentru a fi expuse într-o expoziţie europeană. Această informaţie alături de alte materiale vor fi împărtăşite cu ceilalţi participanţi (o prezentare video sau power-point de 5 minute) în timpul cursului, cu scopul de a fi mai interactiv şi de a crea nişte oportunităţi de învăţare reciprocă.

Mai mult, participanţii sunt încurajaţi să propună diverse metode de a explora arta şi cultura în cadrul cursului şi să pregătească, în avans, întrebări legate de Constantin Brâncuşi sau de simbolurile întâlnite în opera sa.

Obiective:

 • Promovarea cooperării, dialogului intercultural şi a legăturilor dintre profesori şi/sau formatori din Europa, în acelaşi timp cu identificarea simbolurilor comune în culturi din diferite ţări europene şi din tradiţiile româneşti;
 • Dezvoltarea cunoştinţelor specifice asupra artei lui Constantin Brâncuşi, urmărind calea sa spirituală, metodologia şi practica;
 • Implicarea în practicile artistice (fotografie, mulaj, grafică) fără a avea nevoie de aptitudini artistice anterioare, pentru a experimenta arta ca mijloc de a ajunge la esenţă, la dezvoltarea spirituală;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor culturale și a competențelor artistice ale participanților și posibilitatea de a face schimb de bune practici pentru un proces calitativ de împărtăşire a patrimoniului cultural;
 • Utilizarea TIC ca modalitate de a împărtăși artă, de a construi galerii de artă, de a dezvolta educația și de a îmbunătăți comunicarea dintre iubitorii de artă, prin încărcarea de articole/materiale pe site-ul dedicat cursului și prin îmbunătățirea rețelei de artă;

Cursul este format din 3 etape:

 • Prima etapă: Vom aborda chestiunile și aspectele legate de Brâncuși ca artist, cu referire în particular la sculpturile sale; găsirea unor simboluri tradiționale și internaționale ale artei sale, esența operei sale.
 • A doua etapă: Abordarea patrimoniului cultural – excursii cu ghid (ex. muzeul satului) – găsirea  legăturilor cu alte culturi; discuții despre simboluri și modul în care patrimoniul cultural a influențat arta lui Constantin Brancusi.
 • A treia etapă: practicarea artei (ex. mulaj, grafică, fotografie) și împărtășirea artei cu ajutorul internetului și prin organizarea unei expoziții; expoziția ca oportunitate de învățare.

Folosind limbajul comun, Arta, va răspunde nevoilor participanților de a intra în strânsă legătură cu alte culturi din Europa, de a cunoaşte arta lui Brâncuși, de a practica arta, a ajunge la esența operelor de artă, a dezvoltării personale și spirituale cu ajutorul artei, descoperirea tradițiilor românești și a patrimoniului cultural comun al Europei, crearea de rețele de persoane care împărtășesc același interes: artă și cultură.

Metodologie

Toate sesiunile se vor desfăşura în spiritul și metodele educației non-formale, al expresiei artistice. Sesiunile se vor desfăşura în muzeul în aer liber, în mediu natural și în site-uri culturale. Se va lua în considerare potențialul individului și se va încuraja gândirea creativă și dezvoltarea personală și spirituală. De asemenea, se vor reuni diverse domenii de cunoaştere și aptitudini de a crea/elabora noi abordări ale tratamentului patrimoniului de diferite tipuri și de a ajunge la esență într-un fel sau altul. Participanții vor fi încurajați să exploreze modul în care pot fi puse în aplicare diferite metode de informare în contextul lor profesional.

Cursul include:

 • Vizite culturale: casa lui Constantin Brâncuși de la Hobiţa; Muzeul satului din Curtişoara; vizite ale Ansamblului Constantin Brâncuși (Coloana Infinitului; Poarta Sărutului; Masa Tăcerii); Muzeul din Târgu Jiu;
 • Ateliere practice: Expresia artistică folosind diferite tehnici (ex. mulaj, grafică,fotografie);
 • Reflecții și schimburi de bune practici în materie de predare a artei adulților: abordări creative, metode active de lucru în materie de patrimoniu;
 • Reflecții asupra simbolurilor comune în diferite țări din Europa, care au răspândit acel tip de artă, în ce mod a fost adaptat condițiilor locale;
 • Organizarea unei galerii de artă într-un muzeu sau în aer liber (lucrări de artă, pregătirea, promovarea evenimentului, vânzarea exponatelor, etc.)
 • Utilizarea internetului (ITC) pentru a împărtăşi opere de artă cu alți adulți; pentru a intra în contact cu iubitorii de artă; organizarea galeriilor de artă digitală.

Follow-up

Participanţii vor fi încurajați, după ce se vor întoarce acasă, să își încarce fotografiile online (lucrări de artă) pe cont propriu, în galeria digitală de artă; În acest fel, ei vor promova arta și cultura europeană și vor contribui la dezvoltarea unei rețele de iubitori de artă, indiferent de vârstă, sex, culoare. De asemenea, site-ul internet al cursului va ajuta participanții să împărtășească experiențe vechi și noi în ceea ce privește arta și cultura în Europa și în întreaga lume.

O urmare importantă a cursului va fi faptul că fiecare participant va avea la dispoziție o lună după întoarcerea în țara de origine pentru a găsi mai multe simboluri (legate de artă și cultură). Această activitate îi va ajuta pe participanți să urmărească simboluri comune răspândite în întreaga Europă și îi va ajuta să își dezvolte în continuare conexiunile, să deruleze noi proiecte și să rămână în contact cu ceilalţi. Toate aceste activități/informații vor fi realizate/schimbate cu ajutorul galeriei de artă digitală și site-ul web. O rețea de parteneri interesați să-și împărtășească bunele practici în domeniul predării și al învățării actului artistic, va fi îmbunătățită în mod constant.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE (PE ZILE)

ÎN LIMBA FORMĂRII: (EN)

Ziua 1

Primirea participanţilor

Ziua 2

 1. Prezentarea cursului și analiza nevoilor participanților. Cunoaştere reciprocă
 2. Introducere despre Brâncuși. Vizită la Centrul Cultural Brâncuşi – biografie și lucrări
 3. Revenind la origini – satul natal al lui Brâncuşi, Hobiţa „Modus vivendi” conexiune Spirit-Spaţiu

Ziua 3

 • Tradițiile românești și identificarea simbolurilor culturale ca voce a unei civilizații. Vizită culturală la Muzeul satului Curtişoara;
 • De la general la particular – Satul. Tradiții. Arhitectură; sesiune foto alb-negru – identificarea simbolurilor culturale
 • Simboluri folclorice românești din opera lui Brâncuși (de exemplu, Cocoşul, Regele Regilor, Templu de la Inodore); Forme simbolice: Oul, arborele, motivul solar, simbolul peșterii, șarpele, inima;
 • Practică – reprezentarea grafică a obiectelor

Ziua 4

 • Prezentări ale participanților privind patrimoniul cultural național și simbolurile comune. Discuții interactive privind oportunitățile de învățare reciprocă. Posibilitatea de a împărtăși munca participanților cu adulții
 • Spiritualitate, religie, filozofie, geometrie – forme, “forme absolute” esența formelor
 • Simboluri sfinte din lucrarea lui Brâncuşi: Meditaţie, înţelepciune absolută, iluminare, renaşterea inițială, nemurirea. (De exemplu: sculptura Cuminţenia Pământului)
 • Practică – mulajul cu ipsos – de la cadru la idee

Ziua 5

 • Dezvoltarea personală infuzată de  Brancuși – pioşenia față de lucruri animate/neînsufleţite; dorința de abandon a individualității pentru a fuziona cu natura; credința în echilibrul cosmic omniprezent
 • Analiza piticilor lui Brâncuși
 • Practică – mulajul cu ipsos – obţinerea esenței

Ziua 6

 • „Esența zborului” – pregătirea și dezvoltarea expoziției operelor de artă: Ipsos, extrase din fotografii, grafică conform unui scenariu dat (mesajul „zbor şi gravitație”; următoarele aspecte: reflectarea în apă a artelor; forme, propagarea luminii; lumina solară în zenit)
 • Artă în domeniul digital. Extinderea reţelei
 • Evaluare. Certificare

Ziua 7

Plecarea participanţilor

 

TIPUL DE CERTIFICARE ACORDATĂ

ÎN LIMBA FORMĂRII: (EN)

 • Certificatul Europass
 • Certificat de participare

 

ORGANIZATOR

NUMELE ORGANIZAŢIEI: Centrul Internațional pentru Educație
ADRESA: Strada 16 Februarie, nr.8, ap.2
ORAŞ: Targu-Jiu
ŢARA: România
WEBSITE: www.internationaleducenter.org

 

ORGANIZATORII CURSULUI
PERSOANA 1: Adina Vladu
TELEFON: +40 766 696 393
FAX: +40 353 568 922
EMAIL: adina@cecis.ro

 

PERSOANA 2: Alexandra Babuca
TELEFON: +40 767 061 637
FAX: +40 353 568 922
EMAIL: alexandra@cecis.ro