În data de 28.03.2013 a avut loc Conferința « Metode și instrumente de susținere pentru părinții copiilor cu nevoi speciale » din cadrul proiectului See Beyond the Prejudice II.

Întâlnirea s-a desfășurat la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă -Tg Jiu și au participat:

 • membrii echipei de proiect din cadrul CECIS și CSEI;
 • reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 • reprezentanți ai Centrului de zi “Christian”pentru persoane tinere și adulte cu handicap;
 • reprezentanți ai Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate din Novaci şi Tg-Jiu;
 • reprezentant al Centrului Județean de Resurse şi Asistență Educațională Gorj (C.J.A.R.A.E)

Obiective:

 • Conștientizarea părinților care au copii cu dizabilităţi de importanța consilierii de specialitate pentru a depăși problemele pe care le întâmpina;
 • Prezentarea facilităţilor pe care fiecare instituție implicată le poate oferi părinților și implicit copiilor cu cerințe educative speciale;
 • Motivarea părinților din grupul ţintă să apeleze efectiv la instituțiile care le pot oferi sprijin și consiliere psihologică.

În deschiderea conferinței a fost realizată prezentarea invitaţilor iar în continuare, un profesor al C.S.E.I, specializat în psihodiagnoza, a prezentat un material cu titlul “CONSILIEREA FAMILIEI CARE ARE COPII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE”. Materialul s-a dorit a fi o modalitate de a face cunoscute părinților din grupul ţintă, câteva aspecte de ordin teoretic, dar și practic, cu privire la rolul programelor de consiliere și modul în care acestea le pot deveni utile apelând la ajutorul specialistului în consiliere.

După ce a fost punctat rolul important pe care îl joacă instituțiile de învățământ, alături de familie în valorificarea potențialului fiecărui copil, au fost prezentate mai multe tehnici de consiliere la care părinții pot apela (consiliere comportamentală, abordare psihanalitică, terapie relaţional-emotivă, relației de consiliere, consiliere genetică, biblioterapia etc).

În discuțiile care au urmat, părinții care au luat cuvântul au recunoscut ca au apelat de puține ori sau chiar deloc la ajutorul specialistului în consiliere.

Reprezentanții Centrului de zi « Christian », au făcut o scurtă prezentare a centrului și a serviciilor pe care le oferă persoanelor tinere și adulte cu handicap: activități de informare, consiliere psihologică și consiliere socială, activități de socializare și petrecerea timpului liber, activități socio-culturale și ocupaţionale, activități de utilizare a calculatorului, activități sportive specifice, susţinerea drepturilor și intereselor persoanelor cu handicap, realizarea unor măsuri și acțiuni pentru prevenirea marginalizării sociale.

Fiecare invitat a fost rugat să completeze un chestionar din care să reiasă modul în care instituţia pe care o reprezintă poate veni în sprijinul părinților care au copii cu cerințe educative speciale și a problemelor pe care aceștia le întâmpină. S-a realizat acest lucru, chestionarele au fost centralizate, iar informația va fi folosită în campania următoare de informare a părinților.

Conferința s-a finalizat cu discuții deschise în cadrul cărora părinții din grupul ţintă, faţă în față cu reprezentanții diverselor instituții, au fost interesaţi în obținerea unor informații referitoare la cazurile lor particulare. În urma problemelor ridicate, s-a putut trage concluzia că există încă, foarte multe cazuri de părinți care nu cunosc cu claritate drepturile și facilitățile pe care le au ei și implicit copiii lor, și că de foarte multe ori nu știu cărei instituții să se adreseze pentru rezolvarea unei anumite probleme.

Rezultatele obținute

 • S-a prezentat părinților care au copii cu dizabilităţi, importanța consilierii de specialitate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă;
 • Părinții au aflat în cadrul conferinței de  facilități și servicii pe care anumite instituții le pot oferi pentru a-i ajuta concret în speţele lor;
 • Părinții din grupul ţintă s-au aflat faţă în față cu reprezentanți ai mai multor instituții și astfel au putut să pună în discuție anumite aspecte ce îi privesc personal;
 • A reieșit în urma discuțiilor purtate și a problemelor ridicate, nevoia de continuare a campaniei de informare corectă și completă a părinților care au copii cu c.e.s. asupra modului în care pot și trebuie să obțină sprijin din partea instituțiilor abilitate;
 • S-a centralizat material informativ prin intermediul chestionarelor aplicate, ce va putea fi folosit în campania de informare a părinților.