CECIS a derulat în perioada 22 August – 13 Noiembrie DA Voluntariatului Educațional, un proiect de tineret finanţat de DJST GORJ.

Proiectul a vizat implicarea unui număr de 24 de tineri de la 4 instituții școlare partenere din Târgu Jiu: Colegiul Național „Spiru Haret“, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu“, Liceul Teologic „Sfântul Nicodim“.

Pe parcursul proiectului tinerii au fost implicați în activități de formare ce au presupus:

  • promovarea voluntariatului în comunitatea locală prin derularea unei campanii și a unei conferințe de informare pentru tineri asupra beneficiilor voluntariatului
  • derularea unui training despre metode de lucru interactive cu copiii
  • dezvoltarea unui program de voluntariat pentru tineri prin care aceștia să dezvolte activități socio-educative cu copii, ca o aplicație practică a cursului de formare.

Rezultatele finale ale proiectului s-au referit la dezvoltarea deprinderilor de participare activă ale tinerilor, conștientizarea acestora cu privire la beneficiile voluntariatului precum și a competențelor și abilităților obținute, familiarizarea cu metode și instrumente de educație non-formală și dezvoltarea dorinței de a acționa și de a-și asuma responsabilități în rândul tinerilor participanți. Ca urmare a proiectului am creat rețeaua de voluntari DA Voluntariatul Educațional.