CECIS a derulat în perioada 1 septembrie 2016 – 31 iulie 2017, proiectul  EntrepreneurYouth,  finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea-cheie 1, Proiecte de mobilitate in domeniul tineretului si a constat in două tipuri de activități: mobilitatea lucrătorilor de tineret și schimb de tineri. 

În cadrul acestui proiect au fost implicate organizații active în domeniul tineretului din 7 tari europene: Romania, Italia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Spania și Estonia, iar obiective principale au fost:

– formarea unui numar de 21 de lucrători de tineret din țările partenere in domeniul antreprenoriatului si lucrului cu diferite categorii de tineri
– dezvoltarea competentelor unui numar de 21 de lucrători de tineret din țările partenere pentru ca acestia sa fie capabili să ofere sprijin pentru afacerile de tineret (cum să înceapă, să mențină și să dezvolte o afacere)
– incurajarea unui numar de 35 de tineri să ia inițiativă și să se implice în dezvoltarea comunității prin activități de antreprenoriat.
– crearea de planuri pentru start-upuri  într-un mediu multicultural

În perioada 4-12 februarie 2017 s-a derulat cursul de formare la care au participat 21 de lucratori de tineret din 7 tari europene: Romania, Italia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Spania și Estonia si care a avut ca scop formarea acestora in domeniul antreprenoriatului si dezvoltarea capacitatilor de a oferi sprijin pentru afacerile de tineret (cum să înceapă, să mențină și să dezvolte o afacere).

În perioada 24 aprilie – 2 mai 2017 a avut loc și schimbul international de tineri cu participarea a 34 de tineri din cele 7 tari partenere în cadrul proiectului. Activitatile derulate de CECIS  s-au axat pe incurajarea tinerilor să ia inițiativă și să se implice în dezvoltarea comunității prin activități de antreprenoriat si pe crearea de planuri de afaceri intr-un mediul multicultural.

Ambele activități au promovat implicarea activă a participanților, stimularea inițiativelor lor. Mediul de învățare a oferit o flexibilitate a procesului de învățare, pentru a răspunde nevoilor specifice ale grupurilor țintă. De asemenea, activitățile au fost concentrate pe schimbul de bune practici, experiențe și învățarea prin practică. Activitatile au fost dezvoltate într-un context non-formal – jocuri, simulări, dezbateri, cafenea publica, discuții în grup, activități creative, și multe altele.

Impactul final al proiectului asupra lucrătorilor de tineret a vizat creșterea lor personală și profesională, conștiința lor privind educația antreprenorială în rândul tinerilor, atât la nivel local cat și la nivel european. Lucrătorii de tineret si-au sporit capacitatea de a implementa programe de educație antreprenorială pentru tineri și au primit abordări inovatoare in domeniu, au devenit conștienți de întregul proces de sprijinire a educației antreprenoriale, pornind de la crearea de oportunitati, crearea de rețele și parteneriate,  mentorat sau resurse. 

Tinerii participanți la schimbul de tineri si-au  dezvoltat acele calități și abilități personale care formează baza spiritului și comportamentului antreprenorial, au dobândit abilități specifice și cunoștințe de afaceri cu privire la modul de a începe si a derula o afacere de succes, au câștigat încredere în propriul lor potențial, si au devenit mai încrezători în abilitățile lor.