Centrul Internaţional pentru Educaţie

Un nou mod de Educație: ”a învăța să știi”, ”a învăța să faci”, ”a învăța să trăiești împreună cu ceilalți”, ”a învăța să fii”.

Conform cu Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI (1996)

ce facem

Nivel National

 • derulăm activităţi educaţionale pentru copii
 • oferim sprijin profesional la realizarea temelor pentru copii
 • organizăm şcoli de vară pentru copii şi tineri
 • organizăm evenimente de educaţie parentală
 • sprijinim părinţii şi copiii prin programe de consiliere
 • contribuim la formarea continuă a profesorilor şi a formatorilor/lucrătorilor de tineret
 • planificăm evenimente de formare precum conferinţe, workshopuri, mese rotunde, etc
 • oferim consultanţă în scriere de proiecte educaţionale tuturor factorilor interesaţi
 • ne implicăm activ în cercetare şi elaborare de resurse educaţionale
 • încurajăm parteneriatele cu şi în rândul diverşilor actori educaţionali
 • implicăm activ copii şi tineri din grupuri vulnerabile în activităţile/proiectele de formare
 • încurajăm performanţa prin studiu personalizat pentru excelenţă
 • oferim posibilităţi de învăţare şi conversare în limba engleză în special
 • aplicăm pentru finanţări şi sponsorizări pentru a putea veni cu oferte educaţionale gratuite
 • încurajăm şi facilităm voluntariatul educaţional ca mijloc de învăţare, dezvoltare personală şi instrument de participare activă la evoluţie
ce facem

Nivel Global

 • Vizăm activ cooperarea globală pentru noi viziuni educaţionale;
 • Urmărim direcţiile de evoluţie a educaţiei la nivel european şi acţionăm în conformitate;
 • Facem schimb de know how şi expertiză la nivel internaţional;
 • Ne implicăm în proiecte de cercetare împreuna cu universităţi şi organizaţii de profil;
 • Elaborăm resurse şi instrumente educaţionale inovative;
 • Stimulăm/Contribuim la schimbul internaţional al tinerilor, părinţilor şi profesorilor ca instrument de învăţare şi dezvoltare personală
 • Aplicăm pentru finanţare pe diferite programe precum Erasmus+, Fonduri Structurale, Fonduri ale MTS etc pentru a putea veni cu oferte educaţionale gratuite pentru beneficiari;
 • Promovăm activităţile de cooperare între sectorul public şi cel privat pentru a facilita schimbul de bune practici, dezvoltarea de instrumente pentru o cooperare durabilă, creşterea şi consolidarea dimensiunii europene si globale a educaţiei;
 • Susţinem dialogul între persoane şi instituţii care provin din diferite medii culturale, promovând în acelaşi timp identitatea europeană şi diversitatea globală;
 • Ne axăm pe 3 piloni principali de formare:
 • Dezvoltarea personală – activităţi, proiecte şi programe de învăţare axate pe dezvoltarea competenţelor, abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor legate de dezvoltarea socio-emoţională, cognitivă şi psihomotorie.
 • Antreprenoriat – activități de învățare, proiecte și programe cu o abordare holistică, care pune accentul pe dezvoltarea vieții tinerilor și a competențelor antreprenoriale, astfel încât tinerii să fie pregătiți să intre pe piața forței de muncă sau să-și creeze propriile oportunități și să fie agenți ai schimbării în comunitățile lor.
 • Incluziune socială – activități, proiecte și programe de învățare menite să le permită tinerilor să depășească barierele socio-economice cu care se confruntă.

Cine suntem

Centrul Internațional pentru Educaţie este o organizaţie înfiinţată în 2009, activă în domeniul Educaţiei, având denumirea inițială de Centrul pentru Educație şi Consultanţă Instrumente Structurale. Din 2012, Centrul Internațional pentru Educație este membru fondator al Organizației Europene Non-Guvernamentale MV International (MVI), o platformă globală, o rețea de 37 de ONG-uri europene care vizează promovarea schimbului de cunoștințe între profesioniștii din domeniul educational.

Misiune

Misiunea Organizaţiei Centrul Internațional pentru Educație este să susțină Educația și să contribuie la dezvoltarea holistică a copiilor, tinerilor, părinților, profesorilor și altor actori cu rol în educație, pentru armonie și bunăstare în societate.

 • Credem in evolutie
 • Educam spirite
 • Cunoastem aprofundat
 • Inspiram schimbarea
 • Sustinem educatia

Romania

Targu Jiu

Brasov

Testimoniale

Echipa de bază

Specialiști din diferite domenii cum ar fi profesori, formatori, asistenți sociali, psihologi capabili să ofere sprijinul necesar pentru atingerea obiectivelor noastre.

Echipa

Carmen Seceleanu

Învățătoare After-School

Echipa

Simona Stanca

Trainer/Translator

Echipa

Cristina Corici

Trainer/Educator

Echipa

Nicoleta Vladu

Trainer / Organizator Evenimente

Echipa

Alexandra Babuca

Manager Proiecte/Consultant

Echipa

Adina Vladu

Manager Organizațional / Expert Educațional

Echipa extinsă

Colaboratori, facilitatori, voluntari (tineri 14+, părinţi, profesori), practic toţi cei care se implică punctual în acţiunile/proiectele Centrului Internațional pentru Educație.

Vrei să fii parte din echipa noastră?


Spune DA Voluntariat!

Înscrie-te aici

De ce să spun DA Voluntariatului Educațional?

De ce să spun DA Voluntariatului Educațional?

 • Înveți să lucrezi cu copiii prin implicarea în activități ludice/educaționale
 • Cunoști tineri/părinţi/profesori, socializezi, stabilești legături de prietenie atât cu tineri/adulți din țară cât și din străinătate
 • Participi la proiecte internaționale de schimburi de experienţă sau de formare derulate de Centrul Internațional pentru Educație și finanțate de Uniunea Europeană sau alţi finanţatori
 • Te distrezi în context multicultural
 • Trăiești experiența lucrului în echipă
 • Te dezvolți personal și profesional
 • Îți descoperi interesele, pasiunile și talentele
 • Îţi măreşti şansele la angajare
 • Îţi cultivi abilităţile de educator/facilitator/formator/lucrător de tineret
 • Dobândeşti competenţe de marketing, organizatorice, leadership,
 • Îţi cultivi Spiritul prin participare activă

Ce presupune Voluntariatul Educaţional?

 • Derulare activități educaționale
 • Sprijin organizatoric în implementare programe de formare adresate tinerilor
 • Derulare activități educaționale cu copii şi/sau tineri
 • Promovare și diseminare activități, proiecte, programe
 • Organizare evenimente de formare: conferinţe, workshop-uri, festivaluri, petreceri etc
 • Activităţi logistice
 • Facilitare schimburi internaţionale
 • Formare şi cercetare
 • Activităţi specifice TIC
 • Altele

Vrei să fii Voluntar Educaţional?

De ce să spun DA Programelor de învăţare?

De ce să spun DA Programelor de învăţare?

 • Cunoști tineri/parinti/profesori, socializezi, stabilești legături de prietenie atât cu tineri/adulți din țară cât și din străinătate
 • Participi la proiecte internaționale de schimburi de experienţă sau de formare derulate de Centrul Internațional pentru Educație și finanțate de Uniunea Europeană sau alţi finanţatori
 • Trăiești experiența lucrului în echipă
 • Te distrezi în context multicultural
 • Te dezvolți personal și profesional
 • Îți descoperi interesele, pasiunile și talentele
 • Descoperi noi orizonturi: fizice şi mentale
 • Îţi îmbunătăţeşti încrederea în sine
 • Îţi măreşti sansele la angajare
 • Îţi cultivi abilităţile de educator/facilitator/formator/lucrător de tineret
 • Dobândeşti competenţe de marketing, organizatorice, leadership,
 • Îţi îmbunătăţeşti abilităţile lingvistice
 • Dobândeşti cunoştinţe în materie de noi metode şi instrumente de predare

Ce presupune un Program de învăţare?

 • participare la activităţi internaţionale de formare şi învăţare
 • comunicare şi cooperare cu tineri/părinţi/profesori din alte ţări, schimb de bune practici
 • activităţi internaţionale de cercetare în diferite domenii ale educaţiei
 • activităţi internaţionale de voluntariat educaţional
 • promovare și diseminare activități, proiecte, programe
 • organizare evenimente de formare: conferinte, workshop-uri, festivaluri, petreceri etc
 • formare si cercetare

Cum pot participa?

 • Aplica la un proiect/initiativa folosind butonul de mai jos.
 • Urmareste newsletter-ul, pagina oficiala www.internationaleducenter.org, pagina FB International EduCenter
 • Intreprinde activitate de voluntariat educational pentru a-ti mari sansele de selectie (voluntarii au prioritate la procesul de selectie)