Cursul de limba engleză a avut ca principal obiectiv dezvoltarea competențelor lingvistice  profesorilor, consilierilor responsabili cu activitatea educativă din cadrul Consiliului Local  Rovinari şi membrilor CECIS.

Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a 4 module, a câte 25 de ore fiecare.

Modulul I s-a axat pe construirea noţiunilor de bază în gramatică și în vocabular, cum ar fi: formulele de salut şi prezentare, exprimarea propoziţiilor simple referitoare la propria persoană, familie și dialoguri de zi cu zi. În urma modulului, cursanţii au putut utiliza corect prezentul verbelor regulate și al verbelor auxiliare, articolul hotărât și nehotărât, pluralul substantivelor, pronumele personale. De asemenea, au putut citi și înțelege texte scurte,  au putut întreba și răspunde cu ușurința în cadrul conversațiilor uzuale.

Modulul II a desăvârșit noțiunile acumulate în modulul anterior, lărgind baza de vocabular și prezentând structuri gramaticale noi, precum: aspectul continuu al verbelor, timpurile prezent, trecut și viitor. La finalul acestui modul, cursantii au avut un vocabular variat, au înțeles fără dificultate texte simple, au conversat cu uşurinţă despre locuri, timpuri, activități, călătorii, activități cotidiene şi au putut exprima corect cerințe, preferințe, opinii. Astfel, vor putea depăși problemele ce apar în timpul călătoriilor în străinătate și pot oferi informații despre evenimentele din viața lor.

Modulul III a reluat aspectele de vocabular şi gramatică discutate în modulul anterior și dezvolta ambele categorii. Cursanții  participanți au învăţat cele mai importante timpuri ale verbelor din limba engleză, dar și structuri frazeologice complexe. Abilitățile de vorbire și comunicare s-au dezvoltat prin îmbunătățirea consistentă a vocabularului, ca în final, sa fie capabili de a oferi  informații clare și detaliate despre anumite subiecte. Cursanţii au putut răspunde redând idei proprii sau aspecte pozitive sau negative. De asemenea, au putut redacta corect și coerent texte de dificultate medie, folosind dicționarul.

Modulul IV a recapitulat elementele de gramatică însușite anterior și aprofundat latura practică. Pe lângă abilitățile specifice modulelor precedente, cursantii au învăţat să se exprime fluent în situații de viață autentice și variate, cu un limbaj bogat.  Au învăţat să utilizeze corect aspectele gramaticale și să aibă un bagaj bogat de expresii pe care le vor folosi în contexte adecvate. Au putut să redacteze corect un text de dificultate medie, cu ajutorul dicționarului. Acest modul s-a ocupat de actualizarea fluenţei în vorbire, cu toate aspectele ei practice – rapiditate, accent, viteză de reacție.

Cursurile au avut ca finalitate dobândirea competențelor de bază, scris /citit,  în utilizarea limbii engleze. Familiarizarea celor implicaţi în derularea proiectului  cu diversitatea lingvistică şi culturală a condus la o mai bună racordare la schimburile de bune practici, la vizitele de studiu, reuniunile de proiect sau activitățile de învăţare experimentală.