CECIS, Consiliul Local Rovinari și Şcoala Generală nr. 3 au implementat  în perioada 2011 – 2013 proiectul Educaţie pentru un stil de viaţă sănătos Healthy Lifestyle’s Education, proiectul finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul VieţiiComenius Regio și cofinanțat de Consiliul Local Rovinari.

Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat cu 4 instituții din Turcia : Inspectoratul Şcolar din Rize, Direcţia de Sănătate din RizeFener Lisesi ( Şcoală Generală ) şi  Özel Şahika Salih Kalkavan İlköğretim Okulu ( Şcoală Primară ).

Temele principale ale proiectului s-au referit la educația parentală, educație pentru sănătate şi educaţie fizică, grupul ţintă fiind reprezentat de cadrele didactice și părinții. Activităţile cheie derulate în cadrul proiectului s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților cadrelor didactice de a aborda integrat educația parentală, educație pentru sănătate şi educație fizică, pe conştientizarea comunităţii asupra necesităţii educaţiei pentru sănătate în rândul părinţilor şi pe stimularea schimburilor de bune practici între instituții. Activităţile principale au fost concretizate în elaborarea unei broşuri cu tema educaţiei parentale, a unui ghid bilingv pentru părinţi cu tema educaţiei pentru sănătate, ateliere de lucru, studii în școli pentru determinarea stilurilor parentale, campanie de conştientizare a necesităţii educaţiei pentru sănătate în rândul părinţilor, organizarea unei conferinţe, vizite de studiu ale partenerilor români în Turcia şi ale partenerilor turci în România.

Prima întâlnire de mobilitate din cadrul proiectului Comenius Regio “Healthy lifestyle’s education a avut loc în Rize – Turcia.

Întâlnirea de proiect a vizat următoarele obiective:

  • Cunoașterea reciprocă a partenerilor transnaţionali: prezentarea țărilor partenere și a instituțiilor implicate în parteneriat
  • Stabilirea logo-ului proiectului Healthy lifestyle’s education
  • Schimb de bune practici
  • Evaluarea intermediara a proiectului

Cu ocazia acestei întâlniri s-a realizat transferul de bune practici între instituțiile partenere din Turcia și România; participanţii au avut posibilitatea de a cunoaște modul de organizare al sistemului de învăţământ din Turcia, au putut să-și exerseze abilităţile lingvistice dobândite în urma derulării celor 2 module de pregătire în limba engleză, s-au creat noi oportunități pentru parteneriate între şcoli și autoritățile locale implicate în educație.

Consiliul Local Rovinari, Şcoala Generală nr. 3 Rovinari și Centrul pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale au găzduit mobilitatea din România şi au primit vizita partenerilor transnaţionali din Turcia.

Toți participanţii s-au implicat activ în timpul activităților realizate în cadrul întâlnirii, care a oferit posibilitatea de a dezbate îndelung diferite teme, aspecte controversate,  încercându-se aprofundarea diverselor probleme legate de educația pentru sănătate și educația parentală. Mobilitatea a fost un prilej pentru schimbul de bune practici şi experiențe în domeniul educației.

În perioada 15-20 aprilie a avut loc cea de-a doua mobilitate în Rize, Turcia la care au participat cadre didactice de la Școala Generală Nr. 3 Rovinari, membrii CECIS și membrii ai Consiliului local Rovinari.

Obiectivele mobilitatii

  • Evaluare intermediară în regiunile partenere
  • Realizarea ghidului comun pentru profesori

Această mobilitate a avut ca rezultat o cunoaștere profundă a culturii și tradițiilor din Turcia, promovarea unui stil de viață sănătos, împărtășirea celor mai bune idei necesare pentru elaborarea ghidului pentru profesori, a facilitat schimbul de experiență între cele două regiuni partenere.

Cea de-a doua mobilitate derulată în România a cuprins conferinţa Educaţie pentru Sănătate care a oferit posibilitatea schimbului de bune practici şi cunoștințe în domeniul educaţiei pentru sănătate, participanţii au conştientizat importanţa educaţiei pentru sănătate. Cadrele didactice participante au învăţat lucruri noi care îi pot ajuta atât în activitatea profesională cât şi personală.

Vizita partenerilor turci a  fost încheiată cu o discuţie de evaluare finală a proiectului. Parteneriatul local şi transnaţional a fost unul  constructiv, s-au primit informaţii utile, s-au învățat lucruri noi.

Cadrele didactice au dobândit capacitatea de a se îngriji de sănătatea şi bunăstarea elevilor lor. Părinţii au fost  conştientizaţi pe tematica educaţiei parentală având posibilitatea de a-şi întări capacitatea de a creşte copii sănătoşi fizic şi echilibraţi emoţional .

Mobilităţile din cadrul proiectului  au cuprins pe de-o parte activități de învățare, iar pe de alta parte activități culturale, recreative care au permis întărirea coeziunii la nivelul parteneriatului, îmbunătățirea relațiilor de cooperare și comunicare.

Prin proiectul « Educație pentru un stil de viaţă sănătos », ne-am dorit să atingem un nivel de responsabilizare optim în ceea ce privește sănătatea tinerei generații, iar acest lucru se poate realiza  prin abordarea integrată a tuturor factorilor implicaţi în creşterea şi educarea copiilor .