CECIS a derulat în perioada 1 iulie 2018 – 30 septembrie 2019, proiectul “Line-up with the future”,finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Erasmus+, Proiecte de mobilitate a personalului activ în educația adulților. Proiectul și-a propus  să crească și să actualizeze calitatea predării și formării în domeniul educației adulților prin oferirea de oportunități de învățare și formare pentru personalul nostru din acest sector. 

Pe parcursul proiectului, 4 formatori CECIS au participat la activități de formare internațională pe următoarele teme:

  • aplicarea metodelor de lucru non-formale în procesul de predare-învățare
  • dezvoltarea abilităților de comunicare eficiente  prin identificarea și înțelegerea deficiențelor în procesul de comunicare
  • integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare

Proiectul a oferit formatorilor CECIS posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile pedagogice și a cunoștințele în domeniile specifice ale cursurilor, de a experimenta diferite metode didactice, noi discipline / cunoștințe în domeniul educației adulților, de a-și dezvolta abilitățile de limba engleză, de a-și creste motivația și satisfacția profesională la locul de muncă. Prin participarea staffului nostru la activități de formare internațională, CECIS beneficiază acum de un conținut nou pentru programele educaționale, o calitate îmbunătățită a serviciilor oferite părinților și altor cursanți adulți, o mai bună satisfacere a nevoilor cursanților adulți, precum și noi modele de comunicare, intervenție și interacțiune de succes pentru integrarea diferitelor grupuri dezavantajate.