În perioada 4-12 iulie 2011, CECIS a derulat proiectul ”Living different“, proiect cofinanțat de Comisia Europeana prin programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.1. Schimburi de tineri.

Tineri din 7 țări, Polonia, Portugalia, Bulgaria, Turcia, Slovacia, Italia și Romania au derulat pe parcursul a 7 zile diferite activități având ca principale teme arta, cultura și anti discriminarea.

Prin “Living different” am dorit să încurajam comunicarea interculturală, cultivăm conștiința asupra dimensiunii culturale și să utilizăm metode de lucru interculturale care să permită tinerilor să se implice pe baza de egalitate. Prin natura activităților realizate tinerii au fost stimulați să acorde o atenție sporita discriminării și fenomenelor care perpetuează inegalitatea prin introducerea lor în contextul cultural al rromilor.

Proiectul a inclus ateliere de lucru, în cadrul căruia, tinerii au primit sarcina de a crea un mesaj antidiscriminatoriu. Idea principală a fost aceea de a utiliza experiența proprie și de a lua în considerare situația rromilor în țara fiecărui participant. Un alt atelier de lucru a fost “ Stereotipuri și prejudecați” în cadrul căruia tinerii participanți care nu erau de etnie rroma, au reflectat la prejudecățile pe care le au față de rromi și au realizat o lista de stereotipuri. Toate acestea au fost contraargumentate de către tinerii rromi. O alta activitate derulată a fost Living library. Aceasta activitate le-a oferit participanților oportunitatea de a discuta despre viața de zi cu zi a unei familii de rromi.

În orașul Rovinari a avut loc o caravană – tinerii s-au îmbrăcat în costume țigănești și au cântat cântece specifice. Scopul principal al acestei activități a fost acela ca fiecare tânăr să interpreteze rolul de țigan astfel încât să se identifice cu acest statut si sa dobândească sentimente de acceptare.

Atelierul de lucru ”meșteșuguri țigănești” a avut loc la Buduhala, la şcoala din sat, unde s-a realizat în cadrul unui proiect, un atelier de meșteșugărit pentru comunitatea de rromi din zona. 

După aceasta demonstrație, tinerii s-au împărțit pe echipe și sub supravegherea și sfaturile meșterului au realizat la rândul lor linguri de lemn ( au sculptat lemnul, au finisat produsul si au gravat lingurile de lemn ). O alta persoana le-a arătat tinerilor cum se împletește un cos de nuiele pentru depozitarea sau transportarea unor obiecte diverse și un cos pentru prinderea peștilor.

Pe parcursul celor 7 zile, tinerii:

– și-au îmbunătățit comunicarea în limba engleză, limba de comunicare din timpul derulării proiectului, astfel: au învățat noi cuvinte și expresii, au depășit dificultăți de exprimare a unor gânduri, raționamente, idei;

–  au  învățat să se organizeze, cum să evalueze rezultatele unei învățări; au învățat cum să lucreze în echipă, într-un mod non-formal, atractiv și distractiv;

– au interacționat , și-au îmbunătățit abilitatea de a comunica; au devenit mai abili în a discuta cu oameni din diferite profiluri culturale; au învățat să respecte opiniile altora;

– și-au îmbunătățit cunoștințele culturale, au descoperit aspecte din cultura atât a țării gazdă cat și a celorlalte țări partenere;

– au învățat să elimine barierele sociale și atitudinile discriminatorii; au dobândit sentimentul de responsabilizare civică, de a lua atitudine în fata fenomenelor discriminatorii și importanța de a aduce la cunoștința publică valoarea culturală a etniei rrome;

La nivel local, proiectul Living different a oferit comunității locale oportunitatea de a cunoaște alte culturi și cel mai important, proiectul a permis cultivarea reflecțiilor asupra fenomenului discriminării romilor existent in Romania.