Criterii de selecție

 • Abilități de management, lucru în echipă, comunicare;
 • Experiență în management de proiecte constituie un avantaj;
 • Persoană organizată, responsabilă, calculată;
 • Capacitatea de a comunica fluent în limba engleză;
 • Abilitatea de a coordona echipe internaționale.

Responsabilități

 • Coordonează activitățile din cadrul proiectelor/programelor organizației supervizând direct echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați.
 • Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii proiectelor/programelor.
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevazute în contracte.
 • Asigura circulația informației în cadrul proiectelor/programelor și pentru alte departamente ale organizației, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectele/programele celorlalte departamente.
 • Asigura rezolvarea problemelor apărute.
 • Pregătește noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul organizației și rezultatele proiectelor anterioare și face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse.
 • Evaluează impactul proiectelor/programelor și îl comunică conducerii, finanțatorilor și partenerilor de proiect.
 • Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fiselor de post.
 • Motivează echipa de proiect prin comunicare și prin evaluarea permanenta a subordonaților direcți.
 • Răspunde de gestionarea resurselor umane și materiale conform cu planificarea proiectului, precum și de alocarea lor corecta activităților proiectului.
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte.
 • Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite pentru finanțator, parteneri și beneficiari.
 • Alte responsabilități în funcție de specificul proiectelor/programelor.

Oferta noastră

 • Mediu de lucru stimulant și interactiv, bazat pe valori europene;
 • Atmosferă de lucru caldă, bazată pe respect și profesionalism;
 • Perspective de dezvoltare profesională;
 • Posibilitatea de a participa în proiectele internaționale ale organizației;
 • Participare la evenimente, cursuri.

CV-urile se transmit prin email: internationaleducenter.org@gmail.com