Proiectul international Open to Change a reprezentat un parteneriat strategic in domeniul tineretului și s-a desfasurat in perioada 01.03.2020 – 30.06.2022.

Scopul general al proiectului a fost acela de a crește participarea tinerilor în rândul comunităților de tineri dezavantajate din țările partenere.

Obiective specifice

Dezvoltarea participării sociale și a angajamentului în rândul a 16 lucrători de tineret din țările partenere care vor revizui programele organizațiilor de participare a tinerilor și vor proiecta și implementa schimbări de proces prin schimbul de practici, concepte și activități, rezultând programe educaționale mai eficiente și mai coerente în domeniul participării tinerilor;

Dezvoltarea cunoștințelor și competențelor în rândul a 47 de tineri dezavantajați din țările partenere care vor crea și implementa 15 proiecte conduse de tineri care promovează participarea și implicarea comunității.

Parteneriat international

Centrul International pentru Educatie din Romania

Oriel din Italia

Asociacija TAVO Europa din Lituania

Nevsehir ll Milli Egitim Mudurlugu din Turcia

Cercetare privind participarea tinerilor

Partenerii au elaborat o cercetare ce si-a propus să examineze, pe de o parte, percepțiile tinerilor despre participare, să determine care sunt nivelurile lor de implicare în diferite activități politice social-civice, barierele pe care le percep și care le afectează capacitatea de a participa și de a se implica în problemele care îi afectează pe ei sau pe comunitățile din jur, care sunt motivațiile pentru participare, precum și beneficiile, pe de altă parte, și-a propus să identifice punctele de vedere asupra abordărilor și politicilor privind participarea tinerilor în sistemele formale și informale prin colectarea cifrelor relevante privind abordările, barierele în calea participării tinerilor, beneficii, precum și practicile, formele și instrumentele participării tinerilor la 4 țări: România, Italia, Lituania și Turcia.

Pentru mai multe detalii despre cercetarea elaborata, puteti accesa linkul urmator: https://www.internationaleducenter.org/wp-content/uploads/2022/08/OPEN-TO-CHANGE-STUDY.pdf

Brosura de diseminare - Practici si tehnici educationale

Brosura e de diseminare, reprezintă o incursiune în activitatile derulate in cadrul proiectului Open to Change. Conținutul acestui material de diseminare face referire la activitățile internaționale și locale desfășurate în timpul proiectului, la metodele utilizate în derularea activităților dar și la rezultatele obținute în urma derulării mobilităților.

Materialul de diseminare poate fi accesat aici: https://www.internationaleducenter.org/wp-content/uploads/2022/08/dissemination-brochure-5.pdfhttps://www.internationaleducenter.org/wp-content/uploads/2022/08/OPEN-TO-CHANGE-STUDY.pdf

Proiectul a constat în două mobilități:

09 – 14.08.2021 – Seminar international î𝐧 Italia

Grup țintă: 16 lucrători de tineret din țările partenere.

Activitatea și-a propus să dezvolte competențele și expertiza a 16 lucrători de tineret din țările partenere în ceea ce privește crearea unui mediu de abilitare pentru participarea semnificativă a tinerilor.

14  – 18.03.2022 – Schimb de tineri î𝐧 România

Grup țintă: 45 de tineri din țările partenere.

Pe parcursul schimbului, tinerii și-au dezvoltat spiritul civic luând parte la o serie de activități bazate pe rolul tinerilor în societate și la crearea unor proiecte prin intermediul cărora pot răspunde unor nevoi ale societății.

Activități locale

Organizatiile partenere au implementat la nivelul comunităților locale activități rezultate în urma desfășurării mobilităților internaționale din cadrul proiectului Open to Change. 

Pentru mai multe detalii despre activitățile implementate, puteti accesa linkul urmator: https://www.internationaleducenter.org/activitate-locala-open-to-change/

Rezultate:

Open to change a dezvoltat competențele lucrătorilor de tineret prin crearea de mecanisme care să susțină participarea activă a tinerilor, rezultând astfel în programe educaționale mai eficiente și coerente în domeniul drepturilor omului, cetățeniei active și incluziunii sociale a tinerilor din țările partenere.

Tinerii participanți la proiect au dobândit cunoștințe, competențe și abilități necesare pentru a face față provocărilor și barierelor socio-economice, au devenit mai conștienți de drepturile pe care le au și mai motivați să se implice în activități de voluntariat și participare comunitară.

Proiectul a produs schimbări pozitive în derularea programelor de educație civică din organizațiile partenere prin schimb de cunoștințe și expertiză și a stimulat dezvoltarea de parteneriate locale pentru beneficiul comunităților locale.