Proiectul Open to change se desfășoară în perioada 1.03.2020 – 30.06.2022, în parteneriat internațional cu organizații din 4 țări: România, Italia, Lituania și  Turcia și este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice în Domeniul Tineretului.

Scopul general al proiectului se referă la creșterea cetățeniei active și participării tinerilor în viața comunității

Parteneri:

  • Centrul Internațional pentru Educație (România)  – Coordonator
  • Asociația Oriel (Italia) – Partener
  • Asociația Tavo Europa (Lituania) – Partener
  • Inspectoratul Școlar din Nevsehir (Turcia) – Partener

Activitățile principale ale proiectului vizează:

  • Seminar internațional pentru 16 lucrători de tineret din organizațiile partenere ce își propune să dezvolte competențele și cunoștințele acestora în ceea ce privește crearea unui mediu de abilitare pentru participarea activă a tinerilor – practici și tehnici educaționale;
  • Workshop internațional pentru 36 tineri cu oportunități reduse ce își propune să dezvolte comportamentele de cetățenie activă și participare;
  • Proiecte de voluntariat locale create și derulate de către tinerii din grupul țintă.

 

Open to change va dezvolta competențele lucrătorilor de tineret pentru a crea mecanisme care să susțină participarea activă a tinerilor, rezultând astfel în programe educaționale mai eficiente și coerente în domeniul drepturilor omului, cetățeniei active și incluziunii sociale a tinerilor din țările partenere. Tinerii participanți la proiect vor dobândi cunoștințe, competențe și abilități necesare pentru a face față provocărilor și barierelor socio-economice, vor deveni mai conștienți de drepturile pe care le au și mai motivați să se implice în activități de voluntariat și participare comunitară. Proiectul va produce schimbări pozitive în derularea programelor de educație civică din organizațiile partenere prin schimb de cunoștințe și expertiză și va stimula dezvoltarea de parteneriate locale pentru beneficiul comunităților locale.