CECIS a derulat în perioada 01-09-2017– 31-08-2019, proiectul Parenting stand-up, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice în domeniul educației adulților.

Proiectul s-a derulat  în parteneriat internațional cu organizații din 3 țări europene: România, Portugalia și Cipru.

Organizațiile partenere în proiect sunt:

  • Centrul Pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale – coordonator
  • FAPFEIRA – Portugalia
  • IMS Private School – Cipru

Parenting stand-up a urmărit creșterea nivelului de implicare și angajare al părinților prin împărtășirea experiențelor / celor mai bune practici între organizațiile partenere și prin activități specifice de cooperare/comunicare între personalul implicat în educația adulților și părinții din organizațiile partenere

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

  • Creșterea nivelului de implicare a 24 de părinți în activități, promovând în același timp participarea activă în interiorul organizației
  • Dezvoltarea capacităților a 15 angajați din organizațiile partenere pentru a sprijini implicarea și angajamentul părinților
  • Crearea unui program comun de implicare a părinților și a unei broșuri care să includă metodologii de lucru și activități de învățare în direcția cooperării părinte-copil-organizație
  • Facilitarea comunicării, cooperării și schimbul de bune practici între 24 de părinți și 15 persoane din organizațiile partenere, promovând în același timp învățarea reciprocă

În urma acestui proiect au avut loc:

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ÎN CADRUL PROIECTULUI PARENTING STAND-UP Santa Maria de Feira, Portugalia

Activitatea a avut loc în perioada 16-21 Aprilie 2018, unde activitățile au vizat cunoașterea reciprocă, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe în relația părinte-organizație, în scopul elaborării soluțiilor pentru implicarea părinților; motivarea și abilitatea părinților de a-și asuma un rol mai activ în educația copiilor lor; dezvoltarea cooperării și comunicării dintre părinți și personal; identificarea nevoilor organizațiilor și personalului în domeniul angajării și implicării părinților.

ACTIVITAȚI DE ÎNVĂȚARE ÎN CADRUL PROIECTULUI PARENTING STAND-UP Târgu-Jiu, Romania

Activitatea a avut loc în perioada 22-26 Octombrie 2018, unde activitățile derulate au presupus următoarele subiecte:

Barierele implicării/participării active; beneficiile participării active; mijloace de implicare a părinților în proiectarea și derularea de activități educaționale pentru copii; ateliere de metode și instrumente non-formale pentru a favoriza motivația și participarea: Energizer și team-building, jocuri de rol și de echipă, jocuri de simulare; Crearea unui program de implicare parentala.

PROGRAM DE IMPLICARE PARENTALA

Activitățile derulate au abordat subiecte diverse precum: dezvoltare personală, educație financiară, educație pentru sănătate, educație rutieră, acțiuni de ecologizare și multe altele.

ACTIVITAȚI DE ÎNVĂȚARE ÎN CADRUL PROIECTULUI PARENTING STAND-UP Limassol, Cipru

Activitatea a avut loc în perioada 19-23 martie 2019, unde activitățile derulate au presupus următoarele subiecte:

Prezentarea activităților locale și discuții de grup asupra experiențelor participanților, noi propuneri de activități educaționale, cooperare și Parteneriate între părinți, elaborarea unei broșuri a proiectului, activități culturale.