Proiectul educațional Jocurile Video la Clasă, coordonat de Centrul Internațional pentru Educație și desfășurat în parteneriat cu 250 de școli din România, a implicat peste 300 profesori  în procesul de testare la clasă a secvențelor pedagogice create de Centrul Internațional pentru Educație împreună cu partenerii: YusuPulse din Franța, Logopsycom din Belgia, Science View din Grecia, CEPS Projectes Socials din Spania și Citizens in Power din Cipru, în cadrului proiectului internațional Gaming 4 Skills, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Etapa de  Cercetare și Evaluare a constat în aplicarea la clasă a unei secvențe pedagogice cu rol de spectator de către profesorii facilitatori, ținând cont de nivelul de dezvoltare al elevilor. Secvențele pedagogice au vizat utilizarea jocurilor video la clasa. După aplicarea secvenței, atât elevii cât și profesorii au completat câte un chestionar de evaluare. Evaluarea are rolul de a măsura impactul și atractivitatea folosirii jocului video în învățare.

Rezultatele etapei de Cercetare și Evaluare au fost monitorizate de Centrul Internațional pentru Educație prin intermediul chestionarelor de evaluare ce au fost completate de elevii și dascăli participanți.

Dintre elevii participanți, 74.4% au găsit activitatea plăcută, acordându-i punctaj maxim, 40.1% consideră ca activitatea nu i-a pus în dificultate, 50.3% se simt mai încrezători în abilitățile lor și 66.5% și-ar mai dori să ia parte la astfel de activități.

Dintre profesorii care au completat chestionarul de evaluare, 81.3% au răspuns că le-a plăcut activitatea, 75.4% găsesc conținutul secvențelor interesant, 76.5% consideră că învățarea prin intermediul jocurilor video contribuie la dezvoltarea abilităților elevilor, iar 84.5% și-ar dori să repete această experiență.

În etapa de aplicare a unei secvențe pedagogice cu rolul de jucător, din cadrul Centrului de Excelență, elevi cu abilități digitale deosebite și cu rezultate excelente în aplicarea secvențelor pedagogice din etapa anterioară, au participat la o nouă sesiune de folosire de secvențe pedagogice, cu un grad sporit de dificultate – o sesiune online de jocuri video, prin care elevii au avut o oportunitate practică de a testa, evalua și dezvolta competențe cheie, precum: gândirea critică, rezolvarea problemelor, gândirea laterală, abilitățile digitale și multe altele. Elevii selectați au luat parte la o sesiune de joc, după care le-au fost analizate cunoștințele dobândite și înțelegerea aprofundată a mesajului din spatele jocului prin completarea unui chestionar online.

Așadar, proiectul educațional a avut un impact major în rândul elevilor, iar secvențele pedagogice create în cadrul parteneriatului internațional și-au arătat eficiența și aplicabilitatea în procesul de predare-învățare la clasă.

Feedback-ul oferit încurajază includerea acestor metodologii de învățare digitală și o mare adaptabilitate a cadrelor didactice la noile provocări educaționale, conforme cu interesele de dezvoltare ale copiilor.