Centrul pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale, a implementat în perioada 2012 – 2014 proiectul See beyond the prejudice II. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – Grundtvig Parteneriate pentru Învățare.

Proiectul s-a desfășurat în parteneriat internaţional cu Asociația părinților «Bunăstarea persoanelor cu dizabilități intelectuale Siauliu Viltis” din Lituania și Inspectoratul pentru Educație din Sarayönü, Turcia și în parteneriat local cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu.

Temele principale ale proiectului s-au referit la educația parentală/familială și abordarea incluziva. Grupul țintă vizat de proiect pentru formare a fost reprezentat de părinții copiilor cu cerințe educaționale speciale. Scopul proiectului a fost acela de a atenua/elimina prejudecățile pe care părinții le au în raport cu copiii lor cu nevoi speciale, stările emoționale inadecvate pe care aceștia le au în societate, întrucat se simt judecaţi şi supusi oprobriului public.

Activităţile cheie derulate în cadrul proiectului s-au concentrat pe conştientizarea acestora cu privire la comportamentele adecvate pe care trebuie să le dezvolte faţă de copiii lor, informarea părinților cu privire la sprijinul care li se poate oferi din punct de vedere moral, psihologic sau financiar.

Activitățile principale au fost concretizate în realizarea unei campanii de informare a părinților asupra resurselor de sprijin existente la nivelul jud. Gorj, ateliere de lucru terapeutice pentru dezvoltarea abilităților emoționale şi de relaţionare ale părinților, seminarii, elaborarea unui ghid educaţional pentru părinți, stabilirea unui birou de consiliere pentru aceștia, vizite de studiu ale partenerilor români în Turcia și Lituania.

Prin proiectul « See beyond the prejudice II », ne-am dorit să atingem un nivel optim de responsabilizare al părinților în ceea ce privește creşterea şi educarea copiilor lor cu nevoi speciale în vederea facilitării procesului de integrare socială al copiilor lor.

In cadrul acestui proiect au avut loc:

Mobilitate Târgu Jiu, Romania

Întâlnirea a avut loc în perioada 26 – 30 noiembrie, unde prin organizarea conferinței de presă s-a asigurat transparența proiectului, vizibilitatea și publicitatea acestuia. Partenerii străini au avut ocazia să viziteze instituții diverse în care sunt ocrotite persoanele cu dizabilităţi din județul Gorj și au fost clarificate modalitățile de realizare a activităților din proiect, regulile de colaborare și comunicare.

Conferința “Metode și instrumente de susținere pentru părinții copiilor cu nevoi speciale”

Conferința a avut loc în data de 28.03.2013, unde li s-a prezentat părinților care au copii cu dizabilităţi importanța consilierii de specialitate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, facilități și servicii pe care anumite instituții le pot oferi pentru a-i ajuta concret în situaţii specifice lor.

Mobilitate in Siauliai – Lituania

Mobilitatea a avut loc în perioada 26.05.2013 – 01.06.2013, unde s-a realizat evaluarea intermediară a proiectului prin prezentările făcute de fiecare partener al proiectului și s-au discutat amănuntele referitoare la următoarele etape din implementarea proiectului.

De asemenea, s-au făcut cateva vizite la instituțiile lituaniene care oferă diverse servicii persoanelor cu dizabilităţi.

Mobilitate Sarayonu – Turcia

În perioada 12-16 mai 2014, în orașul Sarayonu -Turcia, a avut loc ultima mobilitate din cadrul proiectului ,,See Beyond the Prejudice II”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – Grundtvig Parteneriate pentru Învăţare.

REZULTATELE OBȚINUTE

  • S-a realizat evaluarea finală a proiectului;
  • S-au discutat amănuntele referitoare la următoarele etape din implementarea proiectului;
  • Au fost vizitate instituții care oferă diverse servicii persoanelor cu dizabilităţi;
  • S-a realizat schimbul de bune practici;
  • Părinții participanți din grupul țintă au împărtășit experiența lor cu alți părinți