În perioada 15 – 20 Iulie 2019, 1 formator CECIS a participat la cursului internațional de formare Soluții web pentru clasă, în cadrul proiectului “Line-up with the future”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Proiecte de mobilitate a personalului activ în educația adulților. Cursul s-a desfășurat în Barcelona, Spania și a urmărit creșterea cunoștințelor și abilităților formatorilor în utilizarea instrumentelor digitale inovative pentru creșterea atractivității procesului de predare-învățare.

Principalele teme și activități abordate în cadrul cursului s-au referit la:

  • Platforme audiovizuale: video, playlisturi, postere și prezentări educaționale
  • Platforme online de comunicare și împărtășire de informații: crearea unei clase virtuale, comunicarea cu cursanții, transmiterea de sarcini.
  • Google Drive și Google Apps ca resurse educaționale
  • Motivarea cursanților prin jocuri și activități digitale

Formatorul CECIS a avut ocazia să testeze diferite instrumente TIC și modalități de folosire cu beneficiarii. De asemenea, a crescut gradul de conștientizare a punctelor tari și slabe ale multor instrumente TIC, de care participantul nu era conștient, astfel ca în urma cursului, participantul le poate exploata într-un mod util în educația adulților.