In perioada 3-10 iunie 2013, 2 reprezentanți ai CECIS au participat la proiectul “Inclusive sport for all” ( “Sportul inclusiv pentru toți”), proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret in Acțiune, Acțiunea 4.3. Curs de formare. Cursul s-a derulat în Italia, Regiunea Sardinia – Tempio Pausania și a fost organizat de către Asociația Mine Vaganti. La proiect au participat lucrători de tineret din Norvegia, Estonia, Slovenia, Croația, Spania, Marea Britanie, Polonia, Bulgaria, România, Turcia și Italia.

Obiectivele cursului de formare au fost:

  • dobândirea de către participanți de noi cunoștințe și experiențe  privind sportul și activitățile în aer liber ca si instrumente de recunoaștere a învățării non-formale;
  • clarificarea provocărilor sportului ca un instrument de educație în ceea ce privește conținutul și metodologia, procesul de învățare non-formală și informală, învățarea interculturală și impactul asupra comunității locale;
  • crearea unei rețele de profesioniști (lideri de tineret, asistenți sociali și formatori) care lucrează cu persoane cu oportunități reduse

Cursul a  susținut în mod constant importanța integrării sociale a persoanelor cu dizabilități prin sport și a abordat aspecte diferite, care împreună au oferit participanților o imagine de ansamblu asupra complexității acestui proces, subliniind necesitatea de a dezvolta un mediu adecvat, atât material, cât și resursele umane pentru a atinge acest obiectiv în condiții optime.

Prin intermediul activităților au fost abordate teme precum: ce este sportul, conceptul de incluziune, gestionarea conflictelor și drepturile omului, sportul și schimbarea socială, cum să fi un formator/lucrător de tineret inclusiv.

Participanții au realizat o vizita la un ONG care  lucrează cu persoanele cu handicap; au participat la  activități sportive inclusive, cum ar fi jocurile de adaptare  Jocurile Paralimpice / spectru de includere sau au invatat cum sa dezvolte un proiect în domeniul incluziunii sociale și al sportului.