Proiectul The Inspiration of You, este un parteneriat între ONG-uri din Europa, America Latină și Asia, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, Consolidarea capacităților în domeniul tineretului.

Proiectul și-a propus să consolideze dezvoltarea voluntariatul în rândul tinerilor din țările partenere prin furnizarea unui program de educație, formare și schimb de experiență de înaltă calitate.

Organizațiile partenere

  • Centru pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale (Romania-Targu-Jiu)
  • MV International (Italia – Sassari)
  • Institute for Global Education Exchange and Intership – IGEEI (Filipine – Cainta)
  • Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru (Peru – Lima)
  • Circulo Italo Argentino Raices Sarda Buenos Aires Norte (Argentina – Buenos Aires)
  • Center for Development of Community Initiative and Environment (Viet Nam – Hanoi)

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Să stimuleze consolidarea capacității lucrătorilor de tineret prin dezvoltarea cunoștințelor și competențelor acestora în cadrul procesului de management al voluntarilor
  • Să educe tinerii în privința voluntariatului prin dezvoltarea conștientizării și a înțelegerii importanței sale, dezvoltarea de noi cunoștințe și competențe utile în realizarea schimbărilor sociale și personale
  • Să identifice cele mai bune practici în cadrul diferitelor modele de voluntariat pentru tineret din diferite sectoare, în vederea elaborării unor procese cuprinzătoare de management al voluntarilor în organizațiile partenere
  • Să stabilească un cadru permanent al procesului de management al voluntarilor între ONG-uri, tineri și părți interesate din Europa, America Latină și Asia.

 

Principalele activități ale proiectului:

– Cercetarea privind cele mai bune practici în diferite modele de voluntariat pentru tineret din diferite sectoare, care implică următoarele domenii tematice: Programe de management al voluntarilor, contexte privind voluntariatul tinerilor, recunoașterea voluntarilor, rețele, politici naționale
Activități de formare pentru personalul implicat în sectorul tineretului din organizațiile partenere în cadrul cursurilor de formare în materie de management al voluntarilor pentru a dezvolta cunoștințele și competențele necesare pentru recrutarea, formarea și motivarea voluntarilor, oferind astfel o structură solidă care să poată fi aplicată.
Schimburi de tineret cu implicarea tinerilor și cu scopul de a înțelege mai bine importanța voluntariatului și de a dezvolta noi cunoștințe și competențe utile pentru spijinirea schimbărilor sociale și personale
Site-ul web cu privire la cele mai bune practici în domeniul voluntariatului pentru tineret care va stoca conținutul proiectului și rezultatele acestuia destinate operatorilor de tineret și altor organizații care au sau doresc să aibă programe de voluntariat.