CECIS a derulat de la 1 martie 2019 până la 31 octombrie 2019 proiectul de tineret “The life colors”, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Erasmus + Acțiunea cheie 1, Proiecte de mobilitate în domeniul tineretului, implicând organizații de tineret din 6 țări:

  • CECIS – România
  • ASOCIACIJA TAVO EUROPA – Lituania
  • Oriel – Italia
  • Center for Youth Education and Mediation – FYROM – Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
  • Bridge of Friendship Kartlosi – Georgia
  • Meraki – Croația

Activitățile au fost dezvoltate pe 3 piloni:

  1. Drepturile omului – ce înseamnă educația pentru drepturile omului, drepturile omului, sprijinul internațional pentru drepturile omului (Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite), concepte cheie – libertate, justiție, egalitate, demnitate umană, nediscriminare, democrație , universalitate, drepturi, responsabilități, solidaritate.
  2. Gândirea critică asupra drepturilor omului și a problemelor sociale.
  3. Activismul – angajarea tinerilor, activismul și sentimentul de inițiativă.

Proiectul a avut ca scop creșterea incluziunii sociale a 36 de tineri cu oportunități reduse prin intermediul unui schimb de tineri axat pe activități de educație a drepturilor omului după cum urmează: 

Workshopuri Drepturile omului – au vizat dezvoltarea cunoștințelor, a conștientizării și înțelegerii drepturilor omului și problemelor conexe.  Învățarea s-a produs în special prin discuții de grup, jocuri de rol și împărtășirea de experiențe și opinii legate de drepturile omului. Tinerii au înțeles să privească orice concept din toate perspectivele și au conștientizat că drepturile omului se dezvoltă continuu și este responsabilitatea noastră a tuturor să facem parte din procesul de promovare și protejare a drepturilor omului. În cadrul atelierelor s-au realizat dezbateri pornind de la materiale vizuale (foto și video) – tinerilor le-au fost prezentate diferite situații de încălcări ale drepturilor omului și le-au discutat în plen, au împărtășit situații dificile cu care s-au confruntat.

Workshopuri Drepturile omului și Problemele sociale

Cafeneaua cu idei – derulată la o terasa din parcul central cu participarea a 20 tineri externi. A vizat discuții și dezbateri asupra unor probleme sociale stringente – educație, discriminare, sănătate, securitate umană, sărăcie, pace și violență.  S-au format echipe și fiecare a primit o temă. Au prezentat probleme cu care s-au confruntat ei în comunitățile din care provin și au propus soluții. Câteva ex.: Dreptul la libera exprimare – soluții: implicarea activă în societate, în diferite proiecte în care poți să te dezvolți personal și poți învăța să-ți exprimi punctele de vedere indiferent de situație, realizarea de dezbateri în școli care încurajează public speaking și gândirea creativă, discuții libere în școli și în societate pentru toate categoriile de vârsta, proiecte de tineret locale/naționale/internaționale finanțate de stat pe tema drepturilor omului.

Four Hats Thinking – pentru a crește gândirea critică a tinerilor față de drepturile omului și a discuta diferite metode de soluționare a problemelor. Tinerii au fost rugați să identifice 4 teme de interes și acestea au fost: discriminarea, dreptul la libera exprimare, bullyingul și sărăcia/șomajul. Urmând metoda și procesul acesteia: definire-exprimare sentimente-fapte/statistici-soluționare, tinerii au discutat fiecare temă propusă. Ex.: Bullying – Definiție:  umilire, excludere, luare în derâdere a altui individ și agresivitate, Sentimente – respingere, umilință, tristețe, furie, neîncredere, Fapte: aproape toți tinerii s-au lovit la un moment dat de acest fenomen și au oferit exemple concrete, Soluționare: cursuri de gestionare a conflictelor, rețea de suport, campanii de informare, parteneriate cu Poliția, școli, ONG.

Workshopuri Angajare și Activism – dezvoltarea simțului de inițiativă și activism în rândul tinerilor participanți. S-a pornit de la împărtășirea experiențelor tinerilor participanți și s-a continuat cu dezbateri pe următoarele subiecte – barierele în calea implicării, soluții și propuneri pentru a fi mai vocali în problemelor lor și ale comunității în care trăiesc. S-a realizat o analiza comunitară, împărțiți în grupuri tinerii au mers prin oraș și au vorbit cu membri comunității locale despre diferite probleme. Rezultatele fiecărei echipe au fost prezentate și discutate împreuna. Principalele probleme identificate: situații frecvente de bullying în școli, servicii medicale precare în județ, discriminare, pensii/salarii mici vs. prețuri ridicate la produse și servicii, încălcări ale dreptului la libera exprimare, lipsa de oportunități de învățare pe tema drepturilor omului, acces scăzut la educație pentru copiii vulnerabili.

Street action – ca urmare a activităților precedente în care tinerii au putut observa conexiunile existente dintre drepturile omului și problemele sociale, analiza comunității locale prin activitatea de Vox Pop, tinerii au pregătit și implementat o acțiune stradală de conștientizare. Împărțiți în echipe au lucrat la diferite materiale de conștientizarea – pancarte, afișe, mesaje și au mers în centrul orașului pentru a le expune și pentru a discuta cu diferiți membri ai comunității locale. Prin activitate au prezentat public ce au aflat în comunitate.

În urma proiectului  tinerii au putut sa se conecteze la problemele legate de drepturile omului în spațiul european și au putut să identifice mecanisme de răspuns pentru rezolvarea acestora. Tinerii și-au dezvoltat cunoștințele în domeniul drepturilor omului prin întâlnirea de noi oameni din diferite culturi, trebuind să se ocupe de noi atitudini, să se implice, să afle despre conflictele etnice și alte situații prezente în alte țări și prin învățarea despre diferite mentalități prezente și în diferite culturi. Ca urmare a schimbului tinerii au obținut o mai buna înțelegere a drepturilor omului și au învățat noi modalități prin care s-ar putea implica în societatea lor ca membri activi, apărând drepturile tinerilor în particular și ale omului în general.