În perioada 9-13 Noiembrie, Centrul Internațional pentru Educație, alături de partenerii săi, Enoros Consulting Ltd din Cipru și MV International din Italia vor derula webinarul ICT tools, online promotion and sale. 

Activitatea are loc în cadrul proiectului The power of YouthSelf, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice în domeniul tineretului și își propune să dezvolte cunoștințele și abilitățile în rândul a 30 de tineri din țările partenere în utilizarea instrumentelor TIC, promovarea și vânzarea online. 

Activitățile principale vor viza teme precum:

  • Instrumente digitale esențiale: comunicare online, grafică, utilizare aplicații de bază
  • Lansare produs, marketing și promovare online

 

Despre proiect:

The power of YouthSelf are ca obiective specifice:

  • Îmbunătățirea abilităților de viață și a capacității de angajare a 30 de tineri cu oportunități reduse din organizațiile partenere prin elaborarea unei curicule și participarea acestora la activități de formare pe teme de dezvoltare personală
  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în utilizarea instrumentelor TIC, promovare și vânzare online în rândul a 30 de tineri cu oportunități reduse din organizațiile partenere
  • Dezvoltarea cunoștințelor de bază ale participanților în domeniul antreprenoriatului social și stimularea spiritului antreprenorial prin ateliere de lucru vizite de studiu la întreprinderi sociale

Pe parcursul celor 24 de luni, partenerii urmăresc integrarea socio-economica a tinerilor cu oportunități reduse abordând aspecte importante ale vieții lor: pe de o parte se pune accentul pe îmbunătățirea psiho-emoțională a lor prin participarea la un curs de dezvoltare personală, le oferă competențe digitale, precum și competente de bază în domeniul antreprenoriatului social ca mijloc de depășire a barierelor și, pe de altă parte creează oportunități de cooperare la nivel european.