Cursul de comunicare in domeniul educatiei pentru sanatate a avut loc in perioada 2-8 aprilie 2012 si s-a adresat cadrelor didactice, lucratorilor de tineret, consilierilor locali. Cursul a fost sustinut de catre 2 formatori autorizati.

Obiectivele cursului au fost :

  1. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in educatia pentru sanatate;
  2. Imbunatatirea abilitatilor de utilizare a metodelor non-formale in educatia pentru sanatate;
  3. Incurajarea unei atitudini pro-active in abordarea problemelor de sanatate in educatia copiilor/elevilor.