CECIS a derulat în perioada 01/03/2017-28/02/2018, proiectul We’ll Let Youth In, în parteneriat internațional cu organizații din 3 țări europene: România, Italia și Suedia. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice în domeniul tineretului.

Organizațiile partenere în proiect au fost:

Mine Vaganti NGO – Italia (coordonator)

Centrul Pentru Educație și Consultanta Instrumente Structurale – Romania

Integration För Alla – Suedia

WE’LL LET YOUTH IN si-a propus să promoveze o abordare cuprinzătoare a responsabilizării și incluziunii tinerilor defavorizați din categoria NEET prin schimbul de bune practici, cunoștințe și instrumente de educație non-formală.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

Promovarea abilitării și incluziunii tinerilor dezavantajați din categoria NEET prin mobilități internaționale, interacțiune cu alți tineri și educație non-formală.

Creșterea gradului de conștientizare a factorilor de decizie politică, a ONG-urilor, a părților interesate și a publicului larg cu privire la rolul Centrelor de Tineret ca structuri hibride (recreaționale / educaționale) care sprijină integrarea și dezvoltarea tinerilor (în special categoriile cele mai defavorizate) prin educația non-formală și în acest fel să reducă disparitățile și lacunele lăsate de sistemul educațional formal.

Schimbul de cunoștințe, bune practici și instrumente ale educației non-formale între ONG-urile partenere în proiect și nu numai pentru îmbunătățirea profesionalismul lucrătorilor de tineret, îmbunătățirea calității activităților educaționale furnizate în centrele de tineret.

În perioada 7-13 Martie 2018, CECIS a găzduit la Tg-Jiu o activitate de învățare din cadrul proiectului We’ll Let Youth In la care au participat 27 de tineri din Romania, Italia și Suedia. Activitățile derulate pe parcursul celor 7 zile au fost:

  • Cunoașterea reciprocă / Jocurile de spargere a gheții
  • Pantomima – participanții au creat mici scenarii pe tema incluziunii sociale în care puteau doar să mimeze și să folosească muzică
  • Teatru de păpuși – tinerii au creat păpuși din șosete si au realizat o piesă bazată pe incluziunea socială, folosind șosetele ca “principali actori”
  • Combaterea excluziunii și a discriminării prin comedie
  • Act your favorite song – tinerii si-au ales o piesă care să-i reprezinte și apoi a trebuit să mimeze, să danseze, pentru a arăta ce înseamnă pentru ei.
  • Teatru Forum
  • Spectacol Let’s set the stage for inclusion – participanții au realizat un spectacol ce a însumat activitățile derulate în zilele precedente ce s-a axat pe tema depășirii marginalizării tinerilor în toate sferele vieții sociale și economice prin educație și participare activă.

În cadrul proiectului, partenerii au promovat o abordare mai cuprinzătoare și mai eficientă a abilitării tinerilor, valorificând experiența, instrumentele și cele mai bune practici dezvoltate de fiecare organizație parteneră. În timpul proiectului, tinerii din grupul țintă au participat la ateliere de lucru furnizate prin educația non-formală și  instrumente specific neconvenționale, cum ar fi Muzica, Arta, Teatrul.