YES – YOUTH ENVIRONMENT STRATEGY a fost un proiect de tineret, cofinanțat de Comisia Europeana prin programul Tineret in Acțiune, Acțiunea 4.3. Proiecte de formare și rețele.

Proiectul a abordat procesul de conștientizare și cultivare a dragostei pentru Natură în vederea formării unor comportamente și atitudini de prețuire și menținere a unui mediu curat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Cultivarea conștientei necesitații protecției mediului înconjurător prin participarea la o vizita de studiu în județul Gorj, unde vor vizita Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, 3 ONG-uri de mediu (Asociația Drumeții Montane, White Wolf Club, Organizația Națională Cercetașii României – Filiala “Ecaterina Teodoroiu”  Târgu-Jiu ) și Administrația Ariei Naturale protejate de interes comunitar Nordul Gorjului de Vest
 • Dezvoltarea abilitaților de cooperare și conștientizarea dimensiunii Europene a problemei mediului
 • Conștientizarea problemelor de mediu din 6 țări europene și a modului în care tinerii se implică/pot implica în rezolvarea lor (exemple de bună practică)
 • Dezvoltarea unui material video, o strategie specifica de tineret de cultivare atât a dragostei fata de natura cat si a conștientizării rolului Ei în viața oamenilor
 • Cultivarea dragostei pentru natura prin derularea unor activități în aer liber

În perioada 08.05.2012-14.05.2012 la Tirgu Jiu a avut loc vizita de studiu cu tematica “Tineretul iubeste Natura”, organizată de Centrul pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale ( CECIS ).

Tineri din cinci țări Polonia, Malta, Slovacia, Italia, Turcia au sosit în Târgu Jiu, pentru a participa la acțiuni menite să îi aducă mai aproape de natură; să îi ajute să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător, să cunoască măsurile actuale de protecție a mediului și să îi implice activ în găsirea de noi soluții.

Pe parcursul proiectului, tinerii:

 • au dobândit noi cunoștințe legate de protecția mediului înconjurător
 • au descoperit problemele de mediu existente la nivel local/european
 • și-au cultivat dragostea pentru natura, factor esențial în cultivarea simțului de protejare a mediului natural
 • au făcut schimb de idei, opinii
 • au avut ocazia sa primească/ofere exemple de bună practică
 • au conștientizat dimensiunea europeană (dacă nu chiar globală) pe care  problema mediului înconjurător o reprezintă
 • și-au  dezvoltat competentele de comunicare interculturală și simțul de cetățeni europeni activi