În perioada 17-25 iulie, CECIS a implementat proiectul “Youth creativity – entrepreurship”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.3 – Proiecte de democrație participativă pentru tineri.

Activitățile proiectului s-au derulat în Târgu Jiu, participanții fiind în număr de 34 din rândul țărilor partenere: Romania, Italia, Letonia. Obiectivele proiectului se referă la:
– Cultivarea înțelegerii și cunoașterii modului în care funcționează democrația ca sistem politic
– Cultivarea înțelegerii antreprenorialului ca și concept tematic
– Conștientizarea și însușirea profilului antreprenorului: mentalitate antreprenorială, blocaje mentale, gândire creativa etc
– Încurajarea antreprenorialului în rândul tinerilor prin înțelegerea contextului democratic în țara de origine
– Dezvoltarea unor abilitați practic-aplicative/ abilitați și deprinderi în rândul participanților cu privire la antreprenoriat
– Identificarea unor aspecte controversate ale societății democratice;
– Practicarea și dezvoltarea unor deprinderi de ascultare, discuție și persuasiune;
– Încurajarea cooperării, crearea de parteneriate între tineri

Pe parcursul celor 7 zile, s-au derulat următoarele activități:

Cunoașterea reciprocă a participanților – prin metode de educație non-formală – jocuri, teambuilding, ice-breakere; tinerii au interacționat, au aflat detalii despre ceilalți (interese, percepții, domenii de activitate).

Cafeneaua publica – s-a realizat o comparație între democrația din Romania, Italia și Letonia, tinerii au învățat ca în IT sistemul funcționează aproape la fel ca în Romania, în timp ce în Letonia exista câteva diferențe, acelea ca președintele este ales de Parlament. Întrebările puse de către participanți au demonstrat interesul acestora pentru înțelegerea principiului de funcționare a puterilor în stat, fata de asemănările și deosebirile dintre sistemele prezentate în proiect, s-au pus în discuție posibile facilitați și oportunități de finanțare pentru afacerile tinerilor, specifice fiecărei tari.

Atelier de lucru “O abordare creativa – antreprenoriatul” – formatorul le-a prezentat tinerilor un set de cunoștințe introductive în tematica antreprenoriatului. Astfel ca ei au aprofundat conceptul antreprenoriatului: factorii de influență în dezvoltarea antreprenoriatului, capacitatea antreprenorială, identificarea ideilor de  afaceri și evaluarea oportunităților, finanțarea afacerii, pași pentru elaborarea unui plan de afaceri, relația antreprenoriat – democrație.

Atelierul de lucru  “ Fii antreprenor ” – tinerii au fost împărțiți în 4 echipe, fiecare dintre echipe a realizat un plan de afaceri; atelierul a fost divizat în mai multe etape: conceperea viziunii, stabilirea obiectivelor de afacere pentru 2 ani, descrierea produsului sau serviciului

Atelierul de lucru « Promovează-ți afacerea – plan de marketing » – tinerii au primit informații teoretice despre strategia de marketing ( cei 4P – produs, promovare, preț și plasare ) – pentru fiecare plan de afaceri conceput, grupurile de tinerii au descris strategia de marketing specifica afacerii lor: slogan, broșură/pliant de promovare, contact, detalii afacere, politica de preț-cum își atrag clienții, cum îi pot fideliza. Pentru a-și face o imagine de ansamblu asupra ideilor de afaceri și ce cred potențialii clienți despre produsele/serviciile prezentate, tinerii au realizat interviuri stradale cu diferiți oameni cărora le-au prezentat propunerile lor.

Elaborare material – ghid online: cum sa-ti înființezi o afacere – în faza inițială tinerii au realizat un plan pentru realizarea ghidului online: prin metode precum brainstorming/brainwriting/dezbatere tinerii au identificat ceea ce vor sa transmită prin acest ghid, resursele obținute în timpul activităților ce vor fi folosite pentru realizarea ghidului, conceptul și construcția site-ului; conținutul ghidului.

În urma proiectului, tinerii au dobândit cunoștințe legate de funcționarea democrației în Romania și în țările partenere care sa le permită să înțeleagă mai ușor cum trebuie sa abordeze acest concept al antreprenoriatului: care sunt caracteristicile antreprenoriatului într-un stat democratic, care sunt problemele cu care se confruntă tinerii în procesul lor de a deveni antreprenori, exemple de situații nedemocratice ( legislație greoaie, monopolul afacerilor mari, cadru financiar nestimulativ și instabil, influența statului prin decizii legislative fluctuante, etc ) ce îngreunează accesul tinerilor pe piața în calitate de antreprenori. Înțelegerea controverselor contextului democratic actual poate asigura cadrul necesar pentru ca tinerii sa fie capabili sa pună bazele unei afaceri inovative.