ce facem

Nivel Global

 • Vizăm activ cooperarea globală pentru noi viziuni educaţionale;
 • Urmărim direcţiile de evoluţie a educaţiei la nivel european şi acţionăm în conformitate;
 • Facem schimb de know how şi expertiză la nivel internaţional;
 • Ne implicăm în proiecte de cercetare împreuna cu universităţi şi organizaţii de profil;
 • Elaborăm resurse şi instrumente educaţionale inovative;
 • Stimulăm/Contribuim la schimbul internaţional al tinerilor, părinţilor şi profesorilor ca instrument de învăţare şi dezvoltare personală
 • Aplicăm pentru finanţare pe diferite programe precum Erasmus+, Fonduri Structurale, Fonduri ale MTS etc pentru a putea veni cu oferte educaţionale gratuite pentru beneficiari;
 • Promovăm activităţile de cooperare între sectorul public şi cel privat pentru a facilita schimbul de bune practici, dezvoltarea de instrumente pentru o cooperare durabilă, creşterea şi consolidarea dimensiunii europene si globale a educaţiei;
 • Susţinem dialogul între persoane şi instituţii care provin din diferite medii culturale, promovând în acelaşi timp identitatea europeană şi diversitatea globală;
 • Ne axăm pe 3 piloni principali de formare:
 • Dezvoltarea personală – activităţi, proiecte şi programe de învăţare axate pe dezvoltarea competenţelor, abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor legate de dezvoltarea socio-emoţională, cognitivă şi psihomotorie.
 • Antreprenoriat – activități de învățare, proiecte și programe cu o abordare holistică, care pune accentul pe dezvoltarea vieții tinerilor și a competențelor antreprenoriale, astfel încât tinerii să fie pregătiți să intre pe piața forței de muncă sau să-și creeze propriile oportunități și să fie agenți ai schimbării în comunitățile lor.
 • Incluziune socială – activități, proiecte și programe de învățare menite să le permită tinerilor să depășească barierele socio-economice cu care se confruntă.
ce facem

Nivel Național

 • derulăm activităţi educaţionale pentru copii
 • oferim sprijin profesional la realizarea temelor pentru copii
 • organizăm şcoli de vară pentru copii şi tineri
 • organizăm evenimente de educaţie parentală
 • sprijinim părinţii şi copiii prin programe de consiliere
 • contribuim la formarea continuă a profesorilor şi a formatorilor/lucrătorilor de tineret
 • planificăm evenimente de formare precum conferinţe, workshopuri, mese rotunde, etc
 • oferim consultanţă în scriere de proiecte educaţionale tuturor factorilor interesaţi
 • ne implicăm activ în cercetare şi elaborare de resurse educaţionale
 • încurajăm parteneriatele cu şi în rândul diverşilor actori educaţionali
 • implicăm activ copii şi tineri din grupuri vulnerabile în activităţile/proiectele de formare
 • încurajăm performanţa prin studiu personalizat pentru excelenţă
 • oferim posibilităţi de învăţare şi conversare în limba engleză în special
 • aplicăm pentru finanţări şi sponsorizări pentru a putea veni cu oferte educaţionale gratuite
 • încurajăm şi facilităm voluntariatul educaţional ca mijloc de învăţare, dezvoltare personală şi instrument de participare activă la evoluţie