Game & Play

Tineri entuziaști din 3 țări europene au format cele mai animate echipe pentru a-și lăsa amprenta pe suflete de copii, la prima activitate de învățare din cadrul proiectului „Change to be changed”, coordonată de Centrul Internațional pentru Educație.Activitatea Game & Play s-a derulat virtual, pe platforma ZOOM, în perioada 12 – 18 Aprilie 2021.

Change to be changed este un proiect internațional coordonat de Centrul Internațional pentru Educație și derulat în parteneriat cu Jump In – Italia și FAPFEIRA – Portugalia. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice în Domeniul Tineretului.

Proiectul își propune să promoveze participarea activă  în rândul a 24 de tineri din țările partenere prin crearea și derularea de activități socio-educaționale și cultural-artistice în comunitățile partenere.

 

Pe parcursul celor 7 zile, tinerii au participat la activități precum:
  • Cunoaștere reciprocă prin activități interactive;
  • Prezentarea Programului Erasmus+ și a Certificatul Youthpass;
  • Ateliere de lucru: Schimb de bune practici; Interese / Abilități / Hobby-uri; Cum se creează un plan de activitate; Planificarea unor  activități socio-educaționale și cultural-artistice pentru copii și implementarea acestora cu copiii de la Centrul Internațional pentru Educație;
  • Activități interculturale.

Rezultatele învățării

  • Dezvoltare personală (explorarea abilităților de voluntar, rezolvarea problemelor și creativitatea, gestionarea conflictelor, capacitatea de a comunicare, relaționare, lucrul în echipă, abilități de leadership, public speaking, abilități interculturale, etc);
  • Dezvoltarea abilităților de planificare / implementare/ coordonare și evaluare a activității de voluntariat, alocarea resurselor în funcție de nevoi;
  • Dezvoltarea abilităților TIC; 
  • Dezvoltarea competențelor în limba engleză;
  • Dezvoltarea competențelor de participare activă.