Centrul Internațional pentru Educație alături de partenerii săi, au lansat primul material de învățare din cadrul proiectului

Gamings4Skills – Când jocurile video întâlnesc educația 🎮🎮🎮

Broșura include beneficiile abordării jocurilor video din perspectiva profesorului, demitizează și oferă o imagine de ansamblu a jocurilor video în relație cu disciplinele școlare, precum și abilitățile și competențele dezvoltate, luând în considerare beneficiile pentru elevii cu tulburări specifice de învățare și pentru cei care răspund în mod diferit la jocuri.
Materialul este disponibil în limba română pe site-ul proiectului  Gamings4Skills