CENTRU DE EXCELENȚĂ

Centrul de Excelență este adresat copiilor cu înalte abilități de învățare și are ca scop sprijinirea acestora sa atingă potențialul lor maxim prin activități de învățare integrate. Asigurarea unei educații de calitate, care să corespundă nevoilor fiecărui copil în parte, reprezintă una dintre preocupările centrului nostru.

Ce ne propunem?

Prin activitățile educaționale din cadrul centrului, ne propunem să:

  • dezvoltăm și să susținem potențialul și talentul nativ al fiecărui copil,
  • valorificam inteligenta, creativitatea, originalitatea fiecărui copil pe direcții de pasiune proprii.
  • oferim un mediu educațional dinamic și provocator, care anticipează și răspunde nevoilor individuale intelectuale, sociale, emoționale, fizice, estetice și cognitive ale copiilor

INTERCULTURALITATE

Vizează activități de comunicare și interacțiune interculturală ce favorizează dezvoltarea gândirii critice, abilitatile de socializare, limbii engleze și repertoriului cunoașterii.

EDUCAȚIE DIGITALĂ

Vizează programe de învățare cognitive, sociale și emoționale prin care copiii au posibilitatea de a-și testa, evalua și dezvolta competențe cheie, precum gândirea critică, creativitatea, rezolvarea problemelor, prin utilizarea  instrumentelor digitale.

MEDITAȚII

Vizează pregătirea suplimentară și personalizată a copiilor de nivel primar și gimnazial (6-14 ani) la matematică, limba română și limba engleză.