Despre proiect

Cyberbullying Peer Ambassadors Network(CPAN) – un proiect inovativ ajuns la final. 

CPAN este un proiect internațional coordonat de International EduCenter și implementat împreună cu partenerii: Enjoy Italy din Italia, Meraki din Croația și Eunoia din Macedonia de Nord.

GRUPURI ȚINTĂ:
 • Lucratori de tineret din cadrul organizatiilor partenere
 • Copii, adolescenți și adulți din Europa
 • Licee și școli din țările partenere

Activitatea va consta in:

Obiectivele specifice au fost:

 • Să dezvolte cunoștințele și abilitățile a 20 de tineri din țările partenere pentru a acționa ca ambasadori împotriva cyberbullying-ului, cu scopul de a promova incluziunea socială, prevenind și combatând fenomenul de cyberbullying prin dezvoltarea și implementarea unui program internațional de formare;

 • Să stimuleze implicarea și cooperarea dintre tineri și diversele actori educaționale prin dezvoltarea unei rețele online de Ambasadori ai  împotriva Cyberbullying-ului ca mijloc de facilitare a networking-ului, învățării reciproce și perpetuării discursului anti-cyberbullying;

 • Să dezvolte abilități și mecanisme pentru a gestiona situațiile de excludere socială și cyberbullying în rândul a 400 de tineri vulnerabili prin participarea acestora la activități locale desfășurate de nou-creatul Cyberbullying Peer Ambassadors Network.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Curs de formare:

Data: 14-20 Noiembrie 2022
Locație: Brașov, România
Partener gazda: ICE
Număr de participanți: 24 lucrători de tineret
Scop: Să testeze R1-cursul de formare dezvoltat de parteneri în vederea împuternicirii și dezvoltării cunoștințelor și abilităților lucrătorilor de tineret în prevenirea și intervenția în cyberbullying.

Obiective specifice:

 • Să dezvolte cunoștințe despre cyberbullying și subiecte conexe (riscuri, forme, efecte, impact)
 • Să furnizeze instrumente eficiente pentru crearea și implementarea de evenimente și activități pentru fiecare dintre cele 5 subiecte cheie
 • Să dezvolte parteneriate de cooperare în rândul tinerilor
 • Să dezvolte abilitățile participanților de a educa alții despre prevenirea și intervenția în cyberbullying, acoperind cele 5 subiecte
 • Să ofere suport lucrătorilor de tineret pentru a deveni susținători ai mișcării anti-cyberbullying și pentru a recruta „Ambasadori împotriva Cyberbullying-ului”

Subiecte: Educație digitală, Siguranța online, Amprenta digitală, Comportament agresiv online, comunicarea online, abordări holistice împotriva cyberbullying-ului.

Rezultate

Rezultatele obtinute:

 1. Curricula 
 • Peste 20 de activități interactive
 • Conținut educativ

Subiecte abordate:

 • Securitate și confidențialitate
 • Identitatea și amprenta digitală
 • Comunicarea și relațiile online
 • Comportament online abuziv și dăunător
 • Abordări holistice în adresarea cyberbullying-ului

2. Platforma web https://ambassadors-network.eu/

Platforma web a fost minuțios dezvoltată de parteneri pentru a realiza un spațiu sigur pentru tinerii afectați de fenomenul de cyberbullying, dar și pentru a oferi resurse gratuite de siguranță online, prevenție și combatere a fenomenelor de bullying și cyberbullying, sustenabilitate și educație. Platforma este deschisă pentru oricine dorește să se înscrie ca ambasador pentru unul din subiectele: siguranță digitală, educație și sustenabilitate. Totodată, organizațiile pot comunica mai ușor înscriindu-se în rețeaua de parteneri pusă la dispoziție de site.

Evenimente de Multiplicare

 

Mai multe evenimente de multiplicare au fost implementate de cei 4 parteneri, în fiecare dintre țările lor. Acestea au implicat atît reprezentanți ai organizațiilor locale, dar și a unor organizații internaționale. Scopul evenimentelor a fost de a prezenta rezultatele proiectului și de a informa cu privire la scopul acestora și cum pot fi folosite în activitatea educațională.