„Dis-Act” este un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților ce se derulează în parteneriat international cu  organizații din 5 țări europene: România, Germania, Italia, Bulgaria, Estonia.

Proiectul „Dis-Act” își propune împuternicirea adulților cu dizabilități cu scopul de a le permite participarea deplină în societate prin utilizarea metodei de Teatru Divizat. 

Grup țintă al proiectului este format din:

  • adulți cu dizabilități în vârstă de 35-55 ani provenind comunități dezavantajate
  • formatori în educația adulților
  • organizații ce oferă servicii pentru adulții cu dizabilități

 

Activitățile principale ale proiectului vizează realizarea unui format de training adresat formatorilor din domeniul educației adulților, formarea internațională a acestora, derularea de programe locale în fiecare țară partenera cu implicarea adulților cu dizabilități în crearea un spectacol teatral, realizarea unui ghid de orientare și îndrumări metodologice pentru operatori în implementarea Teatrului Divizat si realizarea unei platforme online.