Proiectul multilateral „See beyond the prejudice!”, finanţat de Comisia Europeană, prin Programul Grundtvig, a avut ca parteneri Centrul pentru Educaţie și Consultanţă Instrumente Structurale, Inspectoratul Şcolar din Nevşehir – Turcia, Centrul de Reabilitare Republicană a Surzilor din Vilnius – Lituania şi Asociaţia Moige Basilicata din Potenza – Italia.

Proiectul s-a concentrat pe problemele dintre părinți și copii cu nevoi speciale și a încercat să găsească soluții la aceste probleme. Prin acest proiect am urmărit să desfășurăm anumite activități pentru părinții copiilor cu nevoi speciale în scopul de a îmbunătăți abilitățile de relaționare cu copiii lor.

Părinții copiilor cu nevoi speciale nu au o bună comunicare cu aceștia și nu reușesc să-și înțeleagă suficient copiii. În afara de asta, unii părinți nu doresc să-și trimită copiii la școli speciale: centre sau clase deoarece nu au suficiente informații despre aceste școli și de nivelul de educare al acestor instituții.

Proiectul le-a oferit ocazia să vadă și să înțeleagă importanța comunicării și înțelegerii copiilor lor. S-au organizat seminarii, ateliere, întâlniri și au fost invitați profesioniști din domenii de interes pentru a  împărtăși bune practici.

În cadrul acestui proiect au avut loc:

În data de 19 – 12 – 2011  s-a desfășurat  activitatea cu tema ,,Stimularea  creativității copiilor cu C.E.S ” din cadrul proiectului  ,,See Beyond The Prejudice”. Această activitate s-a desfăşurat la  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu – Jiu.

Obiectivele urmărite la această activitate au fost:

  1. Abilitarea părinților pentru a desfășura activități eficiente  cu copiii cu cerinţe speciale.
  2. Învăţarea unor comportamente adecvate care să-i ajute pe părinți să stimuleze  creativitatea copiilor.

Tot în cadrul proiectului s-a realizat și materialul “Comunicarea în context incluziv – ghid pentru părinți”, un instrument educativ pentru părinţii care au copii cu nevoi speciale, scopul principal fiind acela de a sprijini părinţii în comunicarea cu copilul lor prin oferirea celor mai eficiente sfaturi şi ilustrarea unor exemple practice sau situaţii de comunicare.

De asemenea, a fost lansat şi un site al proiectului ” See beyond the prejudice “.  Acesta oferă o imagine de ansamblu cu privire la temă, obiectivele şi activitățile desfășurate în cadrul proiectului, precum și informații despre instituțiile partenere în proiect.

În perioada 3-7 martie 2011, a avut loc cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului “See beyond the prejudice”. Întâlnirea a avut loc în Italia-Potenza.

La aceasta intalnire au participat reprezentanți ai Centrului pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale (CECIS),  Inspectoratului  Școlar din Nevşehir (Cappadocia) – Turcia, Centrului de Reabilitare Republicană a Surzilor din Vilnius – Lituania. Întâlnirea a fost găzduită de  Asociația Moige Basilicata din Potenza – Italia.

Din partea CECIS, a participat un grup de 9 persoane formate din 2 cadre didactice de la partenerul local, Centrul Şcolar pentru Educație Incluziva Târgu Jiu și 7 părinți ai căror copii sunt înscriși la CSEI.

În perioada 26-30 septembrie 2011, a avut loc cea de-a treia întâlnire din cadrul proiectului See beyond the prejudice., intalnire ce a avut loc în Vilnius, Lituania.

Activitățile derulate au fost în măsură să contribuie la schimbarea mentalităţii și comportamentului participanților faţă de problemele cu care se confruntă fiecare, astfel că au fost auzite afirmații precum” de acum am sa acord mai multă atenție copilului meu și problemelor lui”, “voi aloca mai mult din timpul meu copilului”, “trebuie să organizăm o asociație a părinților copiilor cu dizabilităţi”.  Pe parcursul celor 4 zile petrecute în Vilnius, participanţii, au avut ocazia de a vizita diferite instituţii cu rol în educația copiilor cu nevoi speciale.

Cea de-a patra întâlnire din cadrul proiectului a avut loc în perioada 1-5 aprilie 2012 unde s-a discutat asupra  procesului instructiv-educativ şi terapeutic al învăţământului special din România. Au avut loc vizite la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu  Handicap din  Tg-Jiu, Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului”, Complexul de Servicii Comunitare, cu secţii protejate pentru recuperare/reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională și întâlnire cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din România – filiala Târgu Jiu.

Întâlnirea finală de evaluare a proiectului “SEE BEYOND THE PREJUDICE” a avut loc în Turcia, Cappadocia, în perioada 12-15 iunie 2012. La întâlnire au participat reprezentanți ai Directoratului din Nevsehir,  membrii echipei de proiect din România și reprezentanți ai echipei de proiect din Lituania.

Concluziile generale au fost că obiectivul principal al proiectului a fost atins, astfel părinții care au luat parte la mobilităţile și la activitățile derulate pe parcursul acestuia au înțeles că a avea un copil cu dizabilităţi nu este un păcat sau un blestem, ca acești copii trebuie integrați ca parte activă în societate și nu ascunşi de frica oprobiului public și ca prin comunicarea optimă cu copiii lor le este mai ușor să treacă peste prejudecăți şi stereotipii.