În perioada 01 Martie 2012 – 31 decembrie 2012, CECIS a implementat proiectul “Tineret-ul Satuul-ului”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Actiunea 1.2 – Inițiative ale tinerilor.

Obiectivele generale ale proiectului s-au referit la:

  1. Creșterea gradului de implicare al tinerilor din comuna Bolboși în acțiuni ce vizează comunitatea în care trăiesc;
  2. Dezvoltarea de activități socio-educative/cultural-artistice cu și pentru tineri – încurajarea creativității tinerilor din comună, dezvoltarea unei gândiri analitice, imaginative;
  3. Reamenajarea Parcului Tineretului din Comuna Bolboși (curățirea/igienizarea/plantare spațiului verde) – dezvoltarea comportamentelor responsabile în relație cu mediul înconjurător.

În cadrul proiectului s-au realizat diferite activități socio-educative și cultural-artistice cu și pentru tinerii din comuna Bolboși, în vederea înlăturării atitudinilor pasive și de neimplicare,  cu sprijinul profesorilor din comună, s-au încurajat tinerii să gândească diferite activități socio-educative și culturale de petrecere a timpului liber – tinerii au organizat o serie de astfel de evenimente în parcul din comună.

Prin atelierele de lucru ce s-au desfășurat sub forma de activități de amenajare și reamenajare a Parcului Tineretului, tinerii și-au format  o conștiința ecologică, au promovat ideea unui mediu curat și sănătos, a crescut gradul de implicare al tinerilor în probleme cu care se confrunta comunitatea în care trăiesc.

Principalul rezultat al proiectului a fost acela ca tinerii din Comuna Bolboși  vor dezvolta deprinderile de viață și  însuși  dorința de a acționa și de a-și asuma responsabilitatea, de a se implica în mod activ în viața socială a comunității lor.