Proiectul s-a derulat în perioada 01.08.2015 – 31.01.2017, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + Acțiunea cheie 2 Parteneriate strategice în domeniul tineretului, în parteneriat internațional cu organizații din 2 țări: Franța (EUROCIRCLE) și Italia (Mine Vaganti International).

În perioada 24-31 ianuarie 2016, a avut loc prima activitate de învățare din cadrul proiectului We have the same beat!. Activitatea a fost găzduita de partenerul proiectului MV International cu participarea a 10 tineri din partea CECIS ( dintre care 5 cu nevoi educaționale speciale), însoțiți de 1 psihopedagog, 10 tineri din partea partenerului MV International (dintre care 5 tineri cu nevoi speciale)  și 4 tineri din partea partenerului Eurocircle.

Activitățile derulate de către tineri în cadrul întâlnirii s-au referit la:

  • Cunoașterea reciprocă între tineri și încurajarea cooperării prin metode de educație non-formala – energizere, jocuri de cunoaștere și cooperare
  • Activitate Photo voice – tinerii au făcut turul orașului, împărțiți în grupuri și primind sarcina de a fotografia aspecte legate de facilitățile oferite pentru persoanele cu handicap – de exemplu rampe, locuri special amenajate pentru persoane cu nevoi speciale. Activitatea a continuat prin împărtășirea fotografiilor fiecărui grup, o analiza asupra acestora și sugestii de îmbunătățire a facilitaților.
  • Vizita la Centrul GENA – un centru pentru persoane cu oportunități reduse unde tinerilor le-au fost prezentate activitățile și serviciile oferite de centru: activități de art & crafts, de comunicare, sportive, de relaxare.
  • Workshop-uri artistice – activități de lucru manual și de pictura

Valoarea adăugată a  activității  este data de faptul că aceasta a  implicat munca în echipă între tinerii cu dizabilități și cei fără probleme din 3 țări europene, astfel încât ambele părți să depășească temerile și să se simtă confortabil în prezența celorlalți. Pe de o parte, tinerii cu dizabilități, care au participat la aceste activități au avut posibilitatea de a se implica activ în activități educaționale, de a stabili relații de prietenie și cooperare, în așa fel încât să dobândească competențe, cunoștințe și abilități de natura sa-i ajute să depășească obstacolele cu care se confruntă. Pe de altă parte, tinerii fără probleme au conștientizat rolul lor în promovarea incluziunii sociale și prevenirea marginalizării persoanelor cu handicap și importanța participării și cooperării europene în scopul de atingerii unui obiectiv.

În perioada 11-17 Aprilie 2016 a avut loc cea de-a doua activitate de învățare din cadrul proiectului We have the same beat!, proiect finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Erasmus +, Parteneriate Strategice în domeniul tineretului. Activitatea a fost găzduita de partenerul proiectului Eurocircle cu participarea a 10 tineri din partea CECIS ( dintre care 5 cu nevoi educaționale speciale), însoțiți de 1 psihopedagog, 8 tineri din partea partenerului MV International (dintre care 5 tineri cu nevoi speciale) și 10 tineri din partea partenerului Eurocircle ( dintre care 5 cu nevoi speciale).

Obiectivele activității s-au referit la:

  • creșterea conștientizării și cunoașterii comunității locale asupra incluziunii sociale a tinerilor cu nevoi speciale
  • dezvoltarea relațiilor de cooperare între tineri cu nevoi speciale și cei fără
  • dezvoltarea personală și socială a tinerilor cu nevoi speciale prin ateliere artistice ( de pictură, dans și muzică).

În perioada 17-23 august,  CECIS a găzduit cea de-a treia activitate de învățare din cadrul proiectului We have the same beat!. La activitate au participat 31 de tineri  de la instituțiile partenere în proiect: CECIS, Eurocircle ( Franța), MV International ( Italia).

Obiectivele activității derulate in Romania s-au referit la:

  • creșterea conștientizării și cunoașterii comunității locale asupra incluziunii sociale a tinerilor cu nevoi speciale
  • dezvoltarea relațiilor de cooperare între tineri cu nevoi speciale și cei fără
  • dezvoltarea personală și socială a tinerilor participanți

și prevenirea prejudecăților/atitudinilor discriminatoare ale comunității față de tinerii cu nevoi speciale, prin implicarea lor, alături de un grup de tineri fără probleme, în activități artistice comune.

Proiectul a implicat 30 de tineri din cele 3 țări în activități axate pe educația non-formală, construite astfel încât să contribuie la creșterea nivelului de trăi și a calității vieții tinerilor cu nevoi speciale, prin abordarea conținutului emoțional și activități expresive. Proiectul a promovat totodată respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu handicap, egalitatea de șanse și schimbarea socială.