În luna februarie a avut loc la Sofia, Bulgaria seminarul de bune practice, desfășurat în cadrul proiectului Work Based Learning – the entrance to the professional future, proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+, Parteneriate Strategice în domeniul tineretului.

Proiectul reprezintă un parteneriat între 8 organizații din țări precum România, Bulgaria, Spania, Croația, Grecia, Cipru, Polonia, Italia și își propune să crească angajabilitatea tinerilor prin promovarea oportunităților de învățare internațională în sectorul vocațional.

La seminarul de bune practici în domeniul formării profesionale a tinerilor, au participat câte 3 reprezentanții din partea fiecărei organizații partenere. În cadrul acestei întâlniri au avut loc discuții și prezentări orientate în direcția activităților VET și WBL în parteneriatele educaționale din cadrul organizațiilor participante. Au fost dezbătute problemele specifice și probleme comune întâlnite în sectorul VET, dar s-au evidențiat, de asemenea, nevoile și soluțiile aplicabile în acest sector, pentru o mai bună implementare a acestor proiecte.

Ca urmare a acestui seminar a fost elaborat un raport complet care conține exemple de bune practici și tehnici a căror funcționalitate a fost anterior dovedită în sectoarele de legătură pentru a oferi sprijin și a asigura o abordare standardizată a implementării sistemelor WBL în toată Europa.
Raportul poate fi descărcat gratuit de pe site-ul proiectului work-basedlearning.eu

De asemenea, organizațiile active care manifestă un interes în acest domeniu se pot înregistra pe site-ul work-basedlearning.eu pentru a crea o rețea de colaborare internațională, care să conecteze entitățile dispuse să consolideze punerea în aplicare a sistemelor de mobilitate internațională și să ofere mai mult sprijin pentru astfel de oportunități, în sectorul vocațional.