Cursul de formare Youth into Businesses s-a desfășurat în perioada 20-25 Ianuarie 2020 în Târgu-Jiu, România, cu participarea a 21 de lucrători de tineret din Romania, Italia, Armenia, Ucraina, Slovacia, Georgia și Spania. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Youth into Businesses, finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1, Proiecte de mobilitate în domeniul tineretului.

Cursul a vizat formarea a 21 de lucrători de tineret pentru a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele în vederea sprijinirii antreprenoriatul în rândul tinerilor.

Obiectivele proiectului:

-Să ofere tinerilor cu oportunități reduse posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile personale și competențele de angajabilitate prin participarea la activități antreprenoriale experiențiale.
– Să ofere oportunitatea unui schimb de experiențe și bune practici între lucrătorii de tineret din țările partenere în dezvoltarea competențele de angajabilitate și abilităților personale ale tinerilor cu oportunități reduse.
-Să stimuleze capacitățile operaționale ale lucrătorilor de tineret și ale organizațiilor partenere în combaterea șomajului în rândul tinerilor prin schimb de experiențe, abordări și strategii în domeniul programelor antreprenoriale.
-Să dezvolte competențele lucrătorilor de tineret în proiectarea și realizarea programelor de antreprenoriat care să fie sistematice, relevante și proactive pentru a crește inițierea activităților independente în rândul tinerilor.

 

OBIECTIVE SPECIFICE în cadrul Cursului de Formare
– Promovarea competențele profesionale ale tinerilor, prin sprijinirea celor care își doresc începerea unei afaceri într-o manieră relevantă, holistică și continuă
– Discutarea/ dezbaterea și dezvoltarea acțiunilor de susținere pentru a sprijini parcursul antreprenorial al tinerilor interesați să înceapă o afacere.

Activitățile principale ale cursului de formare:

Prima sesiune

  • Identificarea prin brainstorming a barierelor antreprenoriatului în cazul tinerilor cu oportunități reduse (de exemplu: lipsa de cunoștințe în domeniul afacerilor, accesul la resurse financiare, lipsa învățării practice, dobândirea abilităților de viață)

A doua sesiune

  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților participanților în elaborarea unei evaluări asupra nivelurilor de intervenție în cadrul unui program de educație antreprenorială: analiza piețelor locale, nevoile grupului țintă de tineri, furnizorii de servicii exstenți în comunitatea locală, serviciile furnizate de organizații de tineret în domeniul antreprenoriatului care ar putea fi integrate în program. Ca exercițiu practic, lucrătorii de tineret au fost angajați într-o dezbatere cu privire la caracteristicile comunităților din care provin.

A treia sesiune

Antreprenoriat – proiectarea programului:

  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților participanților în elaborarea unei evaluări asupra nivelurilor de intervenție în cadrul unui program de educație antreprenorială

Următoarele subiecte au fost prezentate, analizate și discutate:

– Curricula abilităților în afaceri ca abordare a lipsei de cunoștințe / abilități de afaceri identificate și discutarea principalelor domenii de afaceri. Metode utilizate: brainstorming, dezbateri, lucru în echipă, prezentări

Formarea competențelor de viață a dezvoltat cunoștințele și abilitățile participanților în identificarea și satisfacerea nevoilor tinerilor cu oportunități reduse ca parte a abordării în formarea competențelor de viață într-un program de antreprenoriat.

Învățarea experiențială a dezvoltat înțelegerea importanței învățării experiențiale în contextul unui program de antreprenoriat.

Acces la finanțare a dezvoltat cunoștințelor lucrătorilor de tineret cu privire la varietatea de opțiuni de finanțare, care pot fi accesate de către tinerii antreprenori. Subiecte abordate: tipuri de opțiuni de finanțare, de ex. autofinanțare, împrumuturi, subvenții, capital de risc, activități pentru susținerea accesului tinerilor la finanțare (de exemplu – educație financiară pentru administrarea economiilor personale, strategii de economisire a banilor, studierea tipurilor de împrumuturi)

Servicii de Follow-up –  a dezvoltat cunoștințe participanților cu privire la modalitățile prin care pot sprijini tinerii după finalizarea programului în contextul lansării afaceri.

În practică, participanții au lucrat în echipe pe 3 niveluri de intervenții: Curricula abilităților în afaceri (prin elaborarea unui program comun de învățare a fundamentelor în afaceri), formarea competențelor de viață (prin elaborarea de propuneri de formare a abilităților de viață care pot fi dezvoltate mai departe în țările partenere), învățarea experiențială (propuneri de învățare experiențială care pot fi utilizate în organizațiile partenere ca parte a programului de antreprenoriat).