Proiectul Youth into Businesses este un parteneriat internațional ce include organizații din 7 țări România, Italia, Armenia, Ucraina, Slovacia, Georgia și Spania, finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1, Proiecte de mobilitate în domeniul tineretului.

Scopul general al proiectului este de a crește competențele de angajabilitate și de a stimula dezvoltarea personală a tinerilor cu oportunități reduse din țările partenere, prin valorificarea metodologiilor existente în cadrul acestor organizații.

 

Parteneri:

  • Centrul pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale – Romania
  • Euro Sud  -Italy
  • Asset Based Community Development Innovation Center – Armenia
  • Civic Organization „Development and Initiative” – Ukraine
  • Youthfully Yours SK – Slovakia
  • Proactive Group Georgia – Georgia
  • Asociación Juvenil Almenaras – Spain

Obiectivele proiectului:

-Să ofere tinerilor cu oportunități reduse posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile personale și competențele de angajabilitate prin participarea la activități antreprenoriale experiențiale.
– Să ofere oportunitatea unui schimb de experiențe și bune practici între lucrătorii de tineret din țările partenere în dezvoltarea competențele de angajabilitate și abilităților personale ale tinerilor cu oportunități reduse.
-Să stimuleze capacitățile operaționale ale lucrătorilor de tineret și ale organizațiilor partenere în combaterea șomajului în rândul tinerilor prin schimb de experiențe, abordări și strategii în domeniul programelor antreprenoriale.
-Să dezvolte competențele lucrătorilor de tineret în proiectarea și realizarea programelor de antreprenoriat care să fie sistematice, relevante și proactive pentru a crește inițierea activităților independente în rândul tinerilor.

Principalele activități ale proiectului constă într-un curs de formare și un schimb de tineri.

În ceea ce privește cursul de formare, proiectul susține lucrătorii de tineret în dezvoltarea și schimbul de metode eficiente pentru a putea ajunge la tinerii marginalizați – 21 de tineri lucrători vor dezvolta competențele/cunoștințele și capacități de sprijinire a tinerilor care desfășoară activități independente; proiectul oferă posibilitatea de a face schimb de experiență și de a se angaja în dezbateri privind tematica antreprenoriatului și implementarea unor programe antreprenoriale reprezentative și holistice, de a împărtăși și discuta soluții care urmează să fie adaptate și transferate înapoi în comunitățile locale.

Schimbul de tineri vizează tinerii cu oportunități reduse. Prin intermediul proiectului, tinerii vor dobândi cunoștințe despre tema principală a proiectului (concepte cheie de antreprenoriat, familiarizarea cu planuri de afaceri, aspectele financiare ale unei afaceri), competențele de comunicare, cooperare, interacțiune și soluționare amiabilă a conflictelor, competențe critice de evaluare, luarea deciziilor raționale, participare, planificare și organizare; atitudini și valori precum responsabilitatea pentru propriile acțiuni, dorința de schimbare socială, empatie și solidaritate față de ceilalți, conștientizarea valorilor umane, personale și de altă natură.

Pe parcursul proiectului, tinerii vor avea posibilitatea de a-și descoperi propriile limite, vor fi încurajați să-și pună în practică ideile de afaceri prin furnizarea de informații utile care vor spori încrederea tinerilor în propriul lor potențial.