Despre proiect

DIGITAL YOUth este un proiect acreditat axat pe îmbunătățirea învățării tinerilor prin explorarea utilizării educaționale a tehnologiei, în special a jocurilor video.Ideea acestui proiect a pornit de la următoarele nevoi evidențiate ca rezultate ale analizei partenerilor la nivelul TIC, abilităților de bază/transversale în rândul tinerilor, precum și capacitățile organizațiilor de a realiza activități inovatoare care să integreze abilitățile menționate mai sus:– sprijinirea dezvoltării TIC, abilităților de bază/transversale în învățarea creativă și inovatoare a tinerilor
-asistați lucrătorii de tineret cu instrumente și metodologii de predare și formare de învățare creativă
– folosirea de pedagogii inovatoare și digitale prin explorarea creației de jocuri video ca resurse educaționale pentru a preda abilități esențiale TIC și competențe de bază/transversale
– promovarea tinerilor, în special a celor cu mai puține oportunități de a accesa și utiliza TIC în educație.
GRUPURI ȚINTĂ:
  • lucrători de tineret din organizațiile partenere responsabile de furnizarea de activități de formare a predării învățării tinerilor
  • tineri cu mai puține oportunități din comunitățile locale ale organizațiilor partenere

Activitatea va consta in:

Obiectivele specifice au fost:

  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 19 lucrători de tineret din țările partenere în dezvoltarea competențelor cheie și a abilităților digitale ale tinerilor prin participarea acestora la un curs de formare despre instrumente inovatoare și metode de formare folosind jocuri video, organizat în România, în perioada 20-27 iulie 2022.
  • Dezvoltarea competențelor TIC, de bază/transversale în rândul a 50 de tineri din țările partenere care folosesc jocuri video, prin participarea acestora la un schimb de tineri organizat în România în perioada 26 august – 01 septembrie 2022.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Înaintea fiecărei activități de învățare au fost organizate două vizite pregătitoare.

– vizita pregatitoare pentru mobilitatea lucratorilor de tineret organizata in Romania in perioada 12-14.07.2022
– vizita pregatitoare pentru schimbul de tineri organizat in Romania in perioada 3-5.08.2022

Activitate de dezvoltare profesionala:

Data: 20-27.07.2022 (zile de călătorie incluse)
Locație: Târgu-Jiu, România
Partener gazda: ICE
Număr de participanți: 19 lucrători de tineret
Scop: Dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor a 19 lucrători de tineret din țările partenere în dezvoltarea competențelor cheie și a abilităților digitale ale tinerilor

Obiective specifice:
– să ajute lucrătorii de tineret cu instrumente și metodologii de predare și formare pentru învățare creativă
– să exploreze utilizarea educațională a jocurilor video ca instrumente de predare a abilităților esențiale TIC și a competențelor de bază/transversale în rândul tinerilor

Subiecte: Educație digitală, Creare de jocuri video, Povestire digitală și Marketing digital.

Schimb de tineri:

Date: 25-31.08.2022
Locație: Brașov, România
Partener gazda: ICE
Nr de participanți: 50 de tineri din țările partenere
Scop: Dezvoltarea TIC, abilități de bază/transversale în rândul a 50 de tineri din țările partenere care folosesc jocuri video

Obiective specifice:
– să sprijine dezvoltarea TIC, abilităților de bază/transversale ale tinerilor participanți la învățarea creativă și inovatoare a tinerilor
– promovarea tinerilor, în special a celor cu mai puține oportunități de acces și utilizare a TIC în educație
– crearea a 3 jocuri video de către tinerii implicați în proiect și promovarea acestora în comunitățile locale ale partenerilor.

Subiecte: Concepte de povestire digitală, Creare de jocuri video, Marketing digital

Rezultate

Rezultatele obtinute:

1. Cunoștințe și abilități dezvoltate ale lucrătorilor de tineret din țările partenere în dezvoltarea competențelor cheie și a abilităților digitale ale tinerilor, ca urmare a achiziționării de instrumente inovatoare și metode de formare folosind jocuri video în educație.
Lucrătorii de tineret au urmat un curs de formare dezvoltat în România, care a urmat pentru a-i ajuta în implementarea activităților inovatoare de tineret cu utilizarea jocurilor video, îndrumandu-i în același timp în dezvoltarea capacității lor de a folosi jocurile video existente în educația tinerilor în conformitate cu obiectivele de învățare.

2. Dezvoltarea TIC, abilități de bază/transversale ale tinerilor din țările partenere prin utilizarea jocurilor video. Tinerii au participat la 1 schimb de tineri găzduit în România, care a urmat pentru a-i încuraja să-și creeze propriile jocuri și să exploreze toate fațetele creațiilor lor, îmbunătățind astfel competențele cheie și abilitățile digitale.

3. 3 jocuri video au fost create de tineri

Următoarele rezultate organizatorice au fost obținute la finalizarea proiectului:

– 2 vizite pregătitoare organizate pe parcursul proiectului astfel încât să se asigure o bună dezvoltare a mobilităților de învățare
– 1 activitate locală: după finalizarea schimbului de tineri, cu sprijinul organizațiilor de trimitere, tinerii au încheiat acorduri cu școlile/organizațiile de tineret locale și implementează ateliere cu tinerii/copii pentru prezentarea jocurilor create.
– îmbunătățirea capacității de management de proiect în rândul partenerilor implicați
– îmbunătățirea cooperării la nivel european între partenerii implicați