Criterii de selecție

 • Pregătire/formare într-unul din domenii relevante (ex. Facultatea de litere, Facultatea de pedagogie și psihologie etc) constituie un avantaj;
 • Experiență în predare constituie un avantaj;
 • Capacitatea de creație literară, creativitate;
 • Abilități sociale și de relaționare dezvoltate;
 • Competențe digitale;
 • Capacitatea de a comunica fluent în limba engleză;
 • Persoana agreabilă, inteligentă, flexibilă, orientată spre rezultate.

Responsabilități

 • Conceperea activităților de facilitare: planificare, selectare instrumente de lucru pentru atingerea obiectivelor de învățare, realizare calendar, organizarea resurselor necesare, comunicare cu beneficiarii, partenerii, etc;
 • Derularea efectivă a activităților educaționale: sprijinirea beneficiarilor la învățare pe parcursul procesului, derularea procesului de învățare, colaborare cu alți experți, echipa de management, voluntari;
 • Împărțirea sarcinilor la nivel de proiect international celorlați facilitatori, lucrători de tineret și colaborarea cu ei pentru obținerea rezultatelor de învățare vizate
 • Monitorizarea și evaluarea activităților de facilitare desfășurate, sprijinirea procesului de follow-up;
 • Participarea activă și responsabilă la diverse forme de învățare și perfecționare în tara și în străinătate;
 • Elaborare raport de activitate pentru activitatea de învățare desfășurată;
 • Realizare de activități specifice de vizibilitate și diseminare;
 • Alte responsabilități, în funcție de specificul activității.

Oferta noastră

 • Mediu de lucru stimulant și interactiv, bazat pe valori europene;
 • Atmosferă de lucru caldă, bazată pe respect și profesionalism, propice dezvoltării personale;
 • Posibilitatea de a participa în proiectele internaționale (inclusiv training-uri, seminarii, vizite de studiu) ale organizației;
 • Posibilitatea de a participa la sesiuni de formare locale și naționale.

CV-urile se transmit prin email: internationaleducenter.org@gmail.com