Cursul de comunicare în domeniul educației pentru sănătate a avut loc în perioada 2-8 aprilie 2012 și s-a adresat cadrelor didactice, lucrătorilor de tineret, consilierilor locali. Cursul a fost susținut de către 2 formatori autorizaţi.

Obiectivele cursului au fost :

  1. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în educația pentru sănătate;
  2. Îmbunătățirea abilităților de utilizare a metodelor non-formale în educația pentru sănătate;
  3. Încurajarea unei atitudini pro-active în abordarea problemelor de sănătate în educația copiilor/elevilor.